Конспекты

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Конспекты

Конспекты - здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Конспекты Все работы.

Вступ до курсу Історія України. Витоки українського народу
Історія України втілює в собі віхи історичного шляху українського народу який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації Історичний.. Запропонований опорний конспект лекцій з курсу Історія України укладений з.. При підготовці конспекту лекції ми враховували й те що в сучасних умовах вдосконалення науково методичного..

 1. Предмет і завдання курсу “Історія України. Періодизація історії України. Джерела вивчення української історії
 2. Городове), Нереєстрове
 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- 20-30-х рр. ХVІІ ст
 4. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст
 5. Визвольної війни визвольної війни
 6. Держави середини ХVІІ ст
 7. Її соціально-політична сутність та наслідки
 8. Війська Запорозького у другій половині ХVІІ ст
 9. Економічна і соціальна політика Івана Мазепи
 10. Антиукраїнська політика Петра І
 11. Зміни в сільському господарстві
 12. Гетьманства та автономії України
 13. Самодержавства на українських землях
 14. Національно-визвольний рух в Україні у першій половині ХІХ століття
 15. Кирило – Мефодіївське товариство
 16. Економічні реформи в кінці 50-х в першій половині 60-х років
 17. Дисидентський рух в Україні 1965-1985 рр
 18. Частка України у показниках колишнього
 19. Розбудова української держави
 20. Україна у новому геополітичному просторі
 21. Помаранчева революція 2004 року: причини та наслідки

Конспект лекцій з дисципліни Інформаційні технології в інженерії
Донбаський державний технічний університет.. Кафедра гірничої енергомеханіки і обладнання.. Козлов В В Конспект лекцій..

 1. Эволюция информационных технологий
 2. Информационная технология как аналог технологии переработки материальных ресурсов
 3. Новая информационная технология
 4. Инструментарий информационных технологий
 5. Соотношения между информационной технологией и информационными системами
 6. Компоненты информационных технологий
 7. Задачи информационной технологии. Информационная технология как система
 8. Информационные технологии как система
 9. Основы сетевых технологий. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
 10. Организация взаимодействия устройств в сети
 11. Методы передачи данных в сетях ЭВМ
 12. Протоколы в ЛВС
 13. Средства коммутации в компьютерных сетях
 14. Некоторые понятия
 15. Локальные компьютерные сети
 16. Одноранговые компьютерные сети
 17. Компьютерные сети с выделенным сервером
 18. Топология сети
 19. Администрирование данных
 20. Модель взаимодействия открытых систем
 21. Сеансовый уровень
 22. Коммутаторы
 23. IP - адресация
 24. Службы каталогов
 25. Как работает Internet?
 26. HTTP - HyperText Transfer Protocol
 27. Каталог и файл
 28. История Internet
 29. Терминология
 30. WEB-дизайн и браузеры
 31. Web-серверы
 32. Основные правила и этапы создания сайта
 33. Создание фиксированных и гибких Web-страниц
 34. Знакомство с электронной почтой
 35. Пользовательский интерфейс Outlook Express
 36. Почтовые папки Outlook Express
 37. Настройка Outlook Express
 38. Соединение с почтовым сервером
 39. Параметры работы Outlook Express
 40. Чтение пришедшей почты
 41. Создание нового сообщения
 42. Адресная книга Outlook Express
 43. Роль методического обеспечения

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

 1. Поняття малого підприємництва
 2. Особливості регулювання підприємницької діяльності
 3. Державна митна служба України
 4. Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
 5. Відповідальність підприємця
 6. Поняття ефективності підприємництва
 7. ІІІ Вправи.
 8. ІІІ Вправи.
 9. ІІІ Ситуаційні завдання
 10. IVЗавдання для самостійної роботи
 11. ЗАВДАННЯ
 12. ІІІ Розв’язати задачі.
 13. Завдання може бути виконаним за варіантами
 14. Завдання 1.
 15. Обгрунтуйте свій вибір
 16. ІІ Ситуаційні задачі.
 17. ІІ Вправи
 18. Опитування даної теми за контрольними запитаннями
 19. Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
 20. Вправи для виконання в аудиторії
 21. Розв’язати задачі
 22. Завдання для самостійної роботи
 23. Завдання для самостійної роботи
 24. Робота з тестами
 25. Предметне дослідження: паперовий змій
 26. Завдання
 27. Опитування даної теми за контрольними запитаннями
 28. Сутність та організація підприємницької діяльності
 29. Мале підприємство - це
 30. Які основні атрибути притаманні ринку?
 31. Які основні атрибути притаманні ринку?
 32. Економіка підприємництва
 33. На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
 34. На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
 35. Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
 36. Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
 37. Перелік рекомендованих джерел

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій
Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

 1. Механізація вртс робіт
 2. Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
 3. Основні критерії вибору ПТМ
 4. Основні критерії вибору ПТМ
 5. Вантажі та їх класифікація
 6. Безтарні перевезення і їх ефективність
 7. Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
 8. Класифікація складів
 9. Конструктивні елементи будівництва складів
 10. Послідовність розрахунку складу
 11. Послідовність розрахунку складу
 12. Ланцюги
 13. Стрічки
 14. Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
 15. Визначення режимів роботи транспортуючих машин
 16. Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
 17. Визначення опору руху тягового елемента
 18. Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
 19. Основні конструктивні елементи
 20. Основи розрахунку
 21. Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
 22. Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
 23. Конвеєрів
 24. Призначення, класифікація, конструкція
 25. Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
 26. Поличні і люльковi норії
 27. Тягового органу
 28. Основні параметри гвинтового конвеєра
 29. Аерожолоби і аероліфти
 30. Аерожолоби і аероліфти
 31. Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
 32. Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
 33. Елементи вантажопідйомних машин
 34. Основи розрахунку механізму пересування

Конспект лекций по курсу Теория паровых и газовых турбин
Лекция.. Введение Конспект по курсу Теория паровых и газовых турбин часть I составлен на основании лекций по этому предмету читавшихся для студентов направления..

 1. Основные уравнения движения жидкости сжимаемой жидкости
 2. Уравнение неразрывности
 3. Уравнение количества движения
 4. Уравнение сохранения энергии
 5. Рассмотрим различные случаи применения записанных выше уравнений для расчёта канала
 6. Турбинные решётки
 7. Потери энергии при обтекании турбинных решёток
 8. Профильные потери
 9. Коэффициенты расхода
 10. Углы выхода потока
 11. Расширение рабочего тела в косом срезе решётки
 12. Турбинных решёток
 13. Характеристики двухфазной среды
 14. Образование влаги в элементах турбины
 15. Преобразование энергии в осевой турбинной ступени
 16. Относительный лопаточный КПД
 17. Характеристики турбинной ступени
 18. Выбор степени реактивности
 19. Определение основных размеров ступени
 20. Определение кпд ступени
 21. Основные уравнения и методы расчёта
 22. Законы закрутки решётки
 23. Выбор степени реактивности для ступеней большой верности
 24. Особенности ступеней скорости
 25. Расчёт ступеней скорости
 26. Относительный внутренний КПД
 27. Парциальный подвод рабочего тела
 28. Потери от утечек в ступени
 29. Влияние влажности пара на КПД ступени
 30. Рабочий процесс многоступенчатой паровой турбины
 31. Определение размеров последней ступени турбины

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки
Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

 1. Основні поняття та терміни
 2. Будова біосфери
 3. Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
 4. Літній смог
 5. Зимовий смог
 6. Контрольні питання
 7. Малий та великий кругообіги води в природі
 8. Типи забруднення поверхневих і підземних вод
 9. Способи очищення стічних вод
 10. Будова літосфери
 11. Значення літосфери
 12. Розподіл водних ресурсів на Землі
 13. Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
 14. Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 15. Шкідливих речовин у харчових продуктах
 16. Основи економіки природокористування
 17. Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
 18. ІІІ. Фізико-хімічне очищення
 19. ІІІ. Хімічне очищення
 20. Методи і споруди очищення промислових стічних вод
 21. Класифікація
 22. Утилізація відходів: переробка

Схемы, таблицы, опорные конспекты по педагогике
Областное автономное образовательное учреждение.. Среднего профессионального образования боровичский педагогический.. схемы таблицы опорные конспекты..

 1. Пояснительная записка
 2. Опорный конспект
 3. Пути и формы овладения педагогической профессией
 4. Опорный конспект
 5. Возникновение и развитие педагогики
 6. Направления развития педагогики
 7. Система и структура педагогической науки
 8. Основные педагогические понятия
 9. Опорный конспект
 10. Формирование
 11. Целостный педагогический процесс как объект изучения в педагогике
 12. Внешние противоречия
 13. Ребенок как субъект целостного педагогического процесса
 14. Теории развития личности
 15. Ведущие условия формирования субъективности воспитанника
 16. Методы педагогического исследования
 17. Развитие системы образования в России
 18. Дополнительное образование
 19. Теория образования и обучения
 20. Опорный конспект
 21. Соотношение познания и учения
 22. Сущность и движущие силы обучения. Современные концепции начального и среднего общего образования, их дидактическое и предметное наполнение
 23. Закономерности процесса обучения
 24. Противоречия учебного процесса
 25. Преподавание . Непосредственное взаимодействие
 26. Мотивы учения на разных возрастных этапах
 27. Опорный конспект
 28. Возрастные особенности мотивации учения и умения школьников учиться
 29. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса
 30. ЦПП строится на следующих принципах
 31. Принцип систематичности и последовательности
 32. Принцип сознательности, активности, самостоятельности, творчества и ини­циативы воспитанников в сочетании с педагогическим руководством
 33. Методы, приемы и средства обучения
 34. Опорный конспект
 35. Организационные формы обучения
 36. Требования к уроку
 37. Диагностика и оценка учебных достижений школьников
 38. Виды методов контроля
 39. Цели, задачи и движущие силы воспитания
 40. Опорный конспект
 41. Цели, задачи и движущие силы воспитания
 42. Особенности воспитательного процесса его функции и структура
 43. Современные концепции воспитания: социокультурные основания, научно-методическая обоснованность и практическая применимость
 44. Современное состояние школьного воспитания
 45. Причины несостоятельности сложившихся воспитательных систем
 46. Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников
 47. Взаимоотношения коллектива и личности
 48. Опорный конспект
 49. Воспитательная система школы
 50. Оценка уровня воспитанности школьников
 51. Опорный конспект
 52. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания
 53. Опорный конспект
 54. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения

Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Харківська національна академія міського господарства Узгоджено Проректор з інформаційних та інноваційних технологій.. О Г Шатровський.. Конспект лекцій..

 1. Значення мікробіології в умовах сучасного виробництва й споживання
 2. Основні етапи розвитку мікробіології, вірусології і імунології
 3. Імунологічний період
 4. Сучасний молекулярно-генетичний період
 5. Перспективи розвитку мікробіології
 6. Об’єкти вивчення в мікробіології
 7. Обмін речовин і енергії
 8. Клітинна організація мікроорганізмів
 9. Особливості зростання бактеріальних популяцій
 10. Основні поняття щодо класифікації мікроорганізмів
 11. Основи класифікації бактерій
 12. Мікробіологічна промисловість
 13. Промислові мікробіологічні процеси
 14. Мікробіологія м’ясної сировини та продуктів соління і зберігання в холодильнику
 15. Мікробіологія м’ясної сировини та продуктів соління і зберігання в холодильнику
 16. Мікробіологія м’ясної сировини та продуктів соління і зберігання в холодильнику
 17. Ветеринарно-санітарні вимоги до цехів післязабійного вмісту, забою худоби і оброблення туш
 18. Осіменіння ковбасного фаршу мікроорганізмами
 19. Вплив решткової мікрофлори на якість ковбасних виробів при зберіганні
 20. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві ковбасних виробів
 21. Джерела мікрофлори консервованих продуктів
 22. Вплив решткової мікрофлори на якість консервів
 23. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва консервів
 24. Осіменіння яєць мікроорганізмами
 25. Розвиток мікроорганізмів в яйці при зберіганні
 26. Мікрофлора яйцепродуктів
 27. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві яєць і яйцепродуктів
 28. Мікробіологія молока
 29. Псування масла
 30. Мікробіологія зерна
 31. Мікробіологія сировини
 32. Мікробіологія готового хлібу
 33. Класифікація овочевих культур
 34. Класифікація мікроорганізмів плодів і овочів
 35. Хвороби плодів і овочів, що викликаються мікроорганізмами
 36. Фітопатологічні хвороби
 37. Класифікація хвороб плодів і овочів
 38. Зовнішні ознаки захворювань
 39. Мікробіологія квашених (солоних, мочених) овочів і плодів
 40. Технологія виробництва сиру
 41. Особливості виробництва основних різновидів сиру
 42. Джерела надходження мікрофлори в сир
 43. Етапи виробництва пива
 44. Зачаття пива
 45. Затирання
 46. Затирання
 47. Бродіння
 48. Загальні відомості про виноробство
 49. Класифікація вин за кольором, призначенням, способом приготування і складом
 50. Характеристики типів вин
 51. Обробка мезги
 52. Освітлювання і обробка сусла
 53. Бродіння сусла
 54. Бродіння мезги
 55. Підброджування сусла і мезги
 56. Спиртування сусла і мезги
 57. Ризики потрапляння мікроорганізмів до продукту на різних етапах виробництва
 58. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні варених і напівкопчених ковбасних виробів
 59. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні копчених ковбас
 60. Ризики потрапляння мікроорганізмів до продукту на різних етапах виробництва м’ясних консервів
 61. Основи технології хлібопечення
 62. Роль молочнокислих бактерій і дріжджів в хлібопеченні
 63. Чинники, що впливають на розмноження і біохімічну активність молочнокислих бактерій і дріжджів у тісті
 64. Вплив білків і крохмалю муки на властивості тіста
 65. Вплив інших рецептурних компонентів на властивості тісту і виробів
 66. Особливості технології випічки житнього хліба
 67. Вимоги до дотримання умов виробництва при отриманні чорного хліба
 68. Субстрати для культивування мікроорганізмів з метою отримання білка
 69. Технологія отримання мікробних ліпідів
 70. Мікроорганізми – продуценти ліпідів
 71. Живильне середовище для отримання ліпідів

Конспект книги Предмет и значение логики
С иных позиций изучает мышление логика. На сайте allrefs.net читайте: Конспект книги Предмет и значение логики С иных позиций изучает мышление логика. Она исследует мышление как средство познания объективного мира, те его формы и. Конспект книги..

 1. Формы чувственного познания
 2. Формы абстрактного мышления
 3. Особенности абстрактного мышления
 4. Понятие логической формы
 5. Логические законы
 6. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений
 7. Теоретическое и практическое значение логики
 8. Семантические категории
 9. Противоположность, противоречие
 10. Ошибки, возможные в определении
 11. Неявные определения
 12. Определение через аксиомы
 13. Использование определений понятий в процессе обучения
 14. Приемы, сходные с определением понятий
 15. Правила деления понятий
 16. И дихотомическое деление
 17. Треска зазналась
 18. Общая характеристика суждения
 19. Суждение и предложение
 20. Суждения с отношениями
 21. Распределенность терминов в категорических суждениях
 22. Исчисление высказываний
 23. Способы отрицания суждений
 24. Отрицание сложных суждении
 25. Исчисление высказываний
 26. Выражение логических связок (логических постоянных) в естественном языке
 27. Отношения между суждениями по значениям истинности
 28. Б. Деление суждений по модальности
 29. Закон тождества
 30. Закон непротиворечия
 31. Закон исключенного третьего
 32. Специфика действия закона исключенного третьего при наличии “неопределенности” в познании
 33. Закон достаточного основания
 34. Общее понятие об умозаключении
 35. Понятие логического следования
 36. Дедуктивные умозаключения
 37. Понятие правила вывода
 38. Фигуры и модусы категорического силлогизма
 39. Правила категорического силлогизма
 40. Формализация эпихейрем с общими посылками
 41. Условные умозаключения
 42. Отрицающий модус (modus tollens)
 43. Первый вероятностный модус
 44. Второй вероятностный модус
 45. Трилемма
 46. В умозаключении пропущена одна из посылок
 47. Простая контрапозиция
 48. Сложная контрапозиция
 49. Рассуждение по правилу введения импликации
 50. Логическая природа индукции
 51. Виды неполной индукции
 52. Понятие вероятности
 53. Методы установления причинной связи
 54. Дедукция и индукция в учебном процессе
 55. Виды аргументов
 56. Опровержение тезиса (прямое и косвенное)
 57. Выявление несостоятельности демонстрации
 58. Ошибки относительно доказываемого тезиса
 59. Ошибки в основаниях (аргументах) доказательства
 60. Ошибки в форме доказательства
 61. Нарушение правил умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии)
 62. Понятие о софизмах и логических парадоксах
 63. Понятие о логических парадоксах
 64. Парадоксы теории множеств
 65. Строгая аналогия
 66. Нестрогая аналогия
 67. Ложная аналогия
 68. Виды гипотез
 69. Построение гипотез
 70. Логическая структура и виды ответов
 71. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о формировании логического мышления в процессе обучения в начальной школе
 72. Развитие логического мышления младших школьников
 73. Развитие логического мышления на уроках математики
 74. Развитие логического мышления на уроках истории
 75. Контрольные работы
 76. Ответы на кроссворд
 77. Кроссворд
 78. Ответы на кроссворд
 79. Логика в Древней Индии
 80. Логика Древнего Китая
 81. Логика в Древней Греции
 82. Логика в средние века
 83. Логика в России
 84. Математическая логика
 85. Конструктивная логика А. А. Маркова
 86. Трехзначная система Лукасевнча
 87. Отрицание Лукасевича
 88. Отрицание Гейтинга
 89. Заключение
 90. Понятие
 91. Логические основы теории аргументации
 92. Список символов
 93. В польской символике

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню
Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

 1. Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
 2. Інструментарій управлінського обліку
 3. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
 4. Основні принципи класифікацій витрат
 5. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
 6. Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
 7. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
 8. Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
 9. Методи і принципи калькуляції
 10. Позамовная калькуляція собівартості
 11. Облік і розподіл виробничих накладних витрат
 12. Приклад
 13. Продовження прикладу
 14. Продовження прикладу
 15. Витрат Загальне значення бази розподілу
 16. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
 17. Приклад
 18. Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
 19. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
 20. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
 21. Міцності
 22. Приклад
 23. Операційний важіль
 24. Продовження прикладу
 25. Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
 26. Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
 27. Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
 28. Поняття і принципи виділення відповідальності
 29. Класифікація центрів відповідальності
 30. Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
 31. Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
 32. Контроль і оцінка результатів діяльності
 33. Приклад
 34. Методика составления бюджетов
 35. Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка
Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Конспект лекцій з дисципліни Електротехніка для студентів неелектричних спеціальностей Джерела..

 1. Електротехніка
 2. Джерела напруги й струму
 3. Схеми електричних ланцюгів
 4. Енергія й потужність електричних ланцюгів
 5. Основні закони електричних ланцюгів
 6. Прості ланцюги й методи їхнього розрахунку
 7. Розрахунок ланцюгів оснований на перетворені трикутника опорів в еквівалентну зірку та навпаки
 8. Складні ланцюги й методи їхнього розрахунку
 9. Метод контурних струмів
 10. Метод вузлових потенціалів
 11. Метод еквівалентного генератора
 12. Основні поняття й визначення
 13. Діючі й середні значення перемінного струму та напруги
 14. Векторні і часові діаграми
 15. Параметри й закони ланцюгів перемінного струму
 16. Нерозгалужені ланцюги перемінного струму
 17. Ланцюг з активним опором і індуктивністю
 18. Ланцюг з активним опором і індуктивністю
 19. Ланцюгів
 20. Резонанс напруг
 21. Резонанс струмів
 22. Основні поняття й визначення
 23. Основні поняття й визначення
 24. Потужність трифазних ланцюгів
 25. Розрахунок симетричних ланцюгів
 26. Розрахунок несиметричних ланцюгів

Автомобілі та автомобільне господарство
Конспект лекцій з навчальної дисципліни. Кафедра Автомобілі та автомобільне господарство.. Конспект лекцій з навчальної дисципліни..

 1. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух
 2. Досвід забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах
 3. Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху
 4. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
 5. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
 6. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі
 7. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів
 8. Реєстрація та облік транспортних засобів
 9. Інструктажі для водіїв
 10. Пропаганда безпеки
 11. Посадова інструкція фахівця з безпеки руху
 12. Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху
 13. Перелік нормативних документів , що регламентують вимоги до режиму праці і відпочинку водіїв, побутових умов
 14. Питань, які потребують висвітлення під час проведення
 15. Поняття дорожньо-транспортної пригоди
 16. Види ДТП
 17. ДТП з тяжкими наслідками та резонансні
 18. Облік дорожньо-транспортних пригод
 19. Службове розслідування: призначення, мета та сутність
 20. Першочергові завдання при оформленні дорожньо-транспортної пригоди
 21. Заходи щодо запобігання ДТП та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху
 22. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
 24. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 25. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 26. Правила перевезення пасажирів
 27. Вимоги до перевезення дітей
 28. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 29. Загальні вимоги при перевезенні небезпечних вантажів
 30. Вимоги до екіпажу транспортного засобу, що здійснює перевезення небезпечних вантажів
 31. Заходи безпеки і дії водіїв при виникненні інцидентів під час перевезення небезпечних вантажів
 32. Документи при здійснені перевезення небезпечного вантажу
 33. Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів
 34. До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
 35. До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
 36. До інформаційних таблиць небезпечного вантажу та знаків небезпеки, що розміщуються на транспортних засобах, цистернах та контейнерах
 37. Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах
 38. Страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
 39. Страхування наземного транспорту
 40. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 41. Інші види страхування
 42. Інші види страхування
 43. Нормативних документів щодо страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів
 44. Вимоги до перевізників щодо забезпечення належного технічного стану ДТЗ
 45. Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві
 46. Графік перевірки технічного стану КТЗ
 47. Документування результатів перевірки технічного стану КТЗ перевізником
 48. Механік контрольно-пропускного пункту
 49. Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 50. Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 51. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 52. Сертифікація
 53. Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна, экологічна
 54. Документів, що встановлюють вимоги до дорожньо-транспортних засобів
 55. Література

Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. М М Поколодна І Л Полчанінова.. Конспект лекцій..

 1. Основні відомості про державу
 2. Географічні аспекти формування туристських ресурсів україни
 3. Демографічна ситуація
 4. Природне середовище
 5. Господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому
 6. Туристський ареал України
 7. Природні туристські ресурси україни
 8. Природні кліматичні туристські ресурси
 9. Атлантико – Континентальна кліматична область
 10. Природні геоморфологічні туристські ресурси
 11. Низовинні території
 12. Підвищені території
 13. Гірські території
 14. Спелеологічні геоморфологічні туристські ресурси
 15. Природні гідрологічні туристські ресурси
 16. Природні біологічні рослинні туристські ресурси України
 17. Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
 18. Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
 19. Ресурси лікувальних мінеральних вод
 20. Ресурси мінеральних грязей
 21. Поняття і склад історико-культурних ресурсів
 22. Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів
 23. Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
 24. Ресурси туристської інфраструктури
 25. Готелі та інші місця для тимчасового проживання
 26. Транспортні комунікації
 27. Класифікація туристських територій україни
 28. Туристські ресурси Криму
 29. Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району
 30. Туристські ресурси Центрального туристського району
 31. Туристські ресурси Східного туристського району
 32. Додаткові джерела

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»
Східноукраїнський національний.. університет ім В Даля.. Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці..

 1. Правові і організаційні питання охорони праці
 2. Правила і норми з охорони праці. Нагляд й контроль за їх виконанням
 3. Організація служби охорони праці на підприємстві
 4. Загальні питання
 5. Розслідування та облік нещасних випадків
 6. Спеціальне розслідування нещасних випадків
 7. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
 8. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь
 9. Повідомлення про професійні захворювання та розслідування причин виникнення професійного захворювання
 10. Реєстрація та облік професійних захворювань
 11. Розслідування та облік аварій
 12. Аналіз причин виробничого травматизму
 13. Фінансування охорони праці
 14. Дія на організм людини шкідливих газів, пари і пилу
 15. Природна вентиляція, принцип розрахунку
 16. Механічна вентиляція
 17. Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну
 18. Основні світлотехнічні поняття і визначення
 19. Природне освітлення
 20. Розрахунок природного освітлення
 21. Штучне освітлення. Види освітлення
 22. Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок
 23. Основні причини електротравматизму
 24. Дія електричного струму на організм людини
 25. Крокова напруга
 26. Напруга дотикання
 27. Заходи попередження електротравматизму
 28. Обладнання захисного заземлення
 29. Профілактичне випробування ізоляції. Подвійна ізоляція
 30. Індивідуальні засоби захисту, попереджувальні плакати і надписи
 31. Вимірювання шуму і вібрації
 32. Визначення та природа іонізуючого випромінювання
 33. Основні характеристики радіоактивного випромінювання
 34. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини
 35. Норми радіаційної безпеки
 36. Захист від радіаційного випромінювання
 37. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань
 38. Захист від електромагнітних випромінювань
 39. Захист від електромагнітних випромінювань
 40. Захист від електромагнітних випромінювань
 41. Безпечні рівні випромінювань
 42. Безпека систем, що знаходяться під тиском
 43. Умови безпечної експлуатації машин і механізмів
 44. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники
 45. Пожежна профілактика
 46. Організація добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій на підприємстві
 47. Висновок комісії
 48. Висновок комісії
 49. Висновок комісії
 50. Карта обліку
 51. Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
 52. Про нещасний випадок
 53. Р. о __ год. __ хв.
 54. Р. о __ год. __ хв.
 55. Повідомлення
 56. Розслідування хронічного професійного захворювання
 57. Р. о __ год. __ хв.
 58. Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Податкова система
Вінницький технічний коледж.. податкова система.. конспект лекцій..

 1. Механізм податку
 2. Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки
 3. Характеристика та класифікація платників податку
 4. Характеристика та класифікація платників податку
 5. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
 6. Податкові пільги: сутність, види та порядок використання
 7. Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств
 8. Додаткові умови
 9. Додаткові умови
 10. Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
 11. Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
 12. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
 13. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
 14. Порядок подання фізичними особами податкової декларації
 15. Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
 16. Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
 17. Порядок обчислення та сплати податку
 18. Відшкодування податку на додану вартість
 19. Сутність акцизного податку
 20. Сутність акцизного податку
 21. Види підакцизних товарів та ставки податку
 22. Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету
 23. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 24. Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету
 25. Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід
 26. Платники екологічного податку, податкові агенти
 27. Платники екологічного податку, податкові агенти
 28. Ставки екологічного податку та їх класифікація
 29. Порядок та специфіка обчислення податку
 30. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 31. Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування
 32. Розвиток місцевого оподаткування в Україні
 33. Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння
 34. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 35. Збір за місця для паркування транспортних засобів
 36. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 37. Туристичний збір
 38. Туристичний збір
 39. Єдиний податок з юридичних осіб
 40. Єдиний податок з фізичних осіб
 41. Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
 42. Фіксований сільськогосподарський податок
 43. Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь)
 44. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
 45. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
 46. Радіочпстотні ресурси
 47. Водні ресурси
 48. Лісові ресурси
 49. Радіочпстотні ресурси
 50. Водні ресурси
 51. Лісові ресурси
 52. Радіочпстотні ресурси
 53. Водні ресурси
 54. Лісові ресурси
 55. Водні ресурси
 56. Лісові ресурси
 57. Радіочпстотні ресурси
 58. Водні ресурси
 59. Лісові ресурси
 60. Загальна характеристика плати за землю
 61. Платники податку
 62. Платники податку
 63. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки
 64. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено
 65. Особливості встановлення ставок земельного податку
 66. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
 67. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
 68. Індексація нормативної грошової оцінки земель
 69. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення
Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

 1. Поняття про колориметричну систему
 2. Нормалізація колориметричних вимірювань
 3. Загальні відомості про колірний простір
 4. Векторне вираження кольору
 5. Особливі площини та лінії колірного простору: площина одиничних кольорів, площина рівних яскравостей, лінії рівних яскравостей, аліхна
 6. Вираження колірності на площині, загальні властивості трикутника колірності
 7. Трикутник RGB та його перетворення
 8. Діаграма колірності RGB. Колориметричні властивості прямокутного трикутника
 9. Умовна чистота кольору
 10. Поняття про афінні властивості колірного простору
 11. Вираження колірності в системі XYZ
 12. Колірний трикутник XYZ
 13. Діаграма кольору XYZ
 14. Діаграма кольору XYZ
 15. Можливості та недоліки нерівноконтрастних колориметричних систем. Порогові еліпси, їх розподіл за Мак-Адамом
 16. Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
 17. Поняття про рівноконтрастні колориметричні системи
 18. Характеристика методів систематизації, специфікації та вимірювання кольорів
 19. Схеми приладів та принципи їх роботи
 20. Типові тестові завдання
 21. Список рекомендованої літератури

Основи підприємництва
Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

 1. Конспект лекцій
 2. Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
 3. Взаємозв’язок бізнесу й середовища
 4. Роль підприємництва в розвитку суспільства
 5. Технологія підприємницького процесу
 6. Етапи та стадії підприємницького процесу
 7. Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
 8. Строки внесення плати за торгові патенти
 9. Строки дії торгових патентів
 10. Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
 11. Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
 12. Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
 13. Права та обов’язки учасників господарського товариства
 14. Порівняльна характеристика господарських товариств
 15. Переваги та недоліки господарських товариств
 16. Індивідуальне підприємництво
 17. Індивідуальне підприємництво
 18. Державна реєстрація юридичної особи
 19. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
 20. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 21. Стадії складання бізнес-плану
 22. Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
 23. Види бізнес-планів
 24. Фінансовий план
 25. Оцінка ризиків та страхування
 26. Способи зниження ризику
 27. Ліквідація і реорганізація підприємства
 28. Порівняльна характеристика форм реорганізації

Історія України
Історія України втілює в собі віхи історичного шляху українського народу який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації історичний.. запропонований опорний конспект лекцій з курсу історія України укладений з.. при підготовці конспекту лекції ми враховували й те що в сучасних умовах вдосконалення науково методичного..

 1. Історія України. Періодизація історії України. Джерела вивчення української історії
 2. Городове, Нереєстрове
 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- 20-30-х рр. ХVІІ ст
 4. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст
 5. Визвольної війни визвольної війни
 6. Держави середини ХVІІ ст
 7. Її соціально-політична сутність та наслідки
 8. Війська Запорозького у другій половині ХVІІ ст
 9. Економічна і соціальна політика Івана Мазепи
 10. Антиукраїнська політика Петра І
 11. Зміни в сільському господарстві
 12. Гетьманства та автономії України
 13. Самодержавства на українських землях
 14. Національно-визвольний рух в Україні у першій половині ХІХ століття
 15. Кирило – Мефодіївське товариство
 16. Економічні реформи в кінці 50-х в першій половині 60-х років
 17. Дисидентський рух в Україні 1965-1985 рр
 18. Частка України у показниках колишнього
 19. Розбудова української держави
 20. Україна у новому геополітичному просторі
 21. Помаранчева революція 2004 року: причини та наслідки

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області
Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

 1. Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
 2. Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
 3. Телевізійний зв’язок
 4. Третє питання
 5. Навчальні питання
 6. Контроль за якістю продуктів харчування
 7. Контроль за якістю питної води
 8. Перелік
 9. Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
 10. Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
 11. Сховища
 12. Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
 13. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
 14. Створення ФЗС
 15. Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
 16. Загальні питання з евакуації
 17. Розосередження
 18. Евакуаційні органи
 19. Організаційна структура ЕК району
 20. Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
 21. Організація в Україні екстреної медичної допомоги
 22. Способи і засоби обеззаражування території і споруд
 23. Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
 24. Захист сільськогосподарської продукції
 25. Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

 1. Тема 1 Система як об¢єкт моделювання . . .7
 2. Загальні положення
 3. Моделювання в екології
 4. Характерні властивості систем
 5. Взаємодія елементів системи
 6. Динамічна система
 7. Екологічна система
 8. Системний аналіз екосистем
 9. Екологічний аналіз екосистем
 10. Загальні положення
 11. Типи моделей
 12. Класифікація моделей
 13. Етапи побудови моделі
 14. Моделювання наукових досліджень
 15. Загальні положення
 16. Джерела забруднення атмосфери
 17. Забруднюючих речовин в атмосферу
 18. Домішок у зоні джерела викидів в атмосферу
 19. Домішок в атмосфері
 20. Загальні положення
 21. Забруднення атмосфери
 22. На забруднення атмосфери
 23. На забруднення атмосфери
 24. Викиду на забруднення атмосфери
 25. На забруднення атмосфери
 26. Атмосфери
 27. Джерелом
 28. Досягає максимального рівня
 29. Концентрація досягає максимального рівня
 30. На довільній відстані від джерела викиду
 31. Домішку в атмосфері від факторів впливу
 32. Модель екологічного стану атмосфери
 33. Модель фізичного стану атмосферного повітря
 34. Атмосфери населених пунктів
 35. Атмосфери
 36. Список літератури

Конспект лекцій з дисципліни технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості
Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний університет конспект лекцій..

 1. Загальні положення, номенклатура
 2. Фізико-механічні і теплофізичні властивості пектинів
 3. Види пектиновмісної сировини і її класифікація
 4. Вміст пектинових речовин в петиновмісній сировині
 5. Технологічні параметри процесу вилучення пектинових речовин з пектиновмісної сировини
 6. Виробництво пектину з різних видів пектиновмісної сировини
 7. Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
 8. Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
 9. Використання пектину в харчовій промисловості
 10. Контрольні запитання
 11. Властивості крохмалю
 12. Характеристика проміжних і кінцевих продуктів гідролізу крохмалю
 13. Технологія виробництва крохмалю з різної сировини
 14. Виробництво модифікованих крохмалів і декстринів
 15. Контрольні запитання
 16. Камеді з кори дерев
 17. Контрольні запитання
 18. Полісахариди мікробіологічного походження
 19. Контрольні запитання
 20. Похідні целюлози
 21. Полісахариди з морських рослин
 22. Утворення альгінатного гелю з використанням морської води
 23. Властивості модифікованих альгінатів
 24. Полісахариди з червоних морських водоростей
 25. Контрольні запитання
 26. Полісахариди тваринного походження
 27. Література

Конспект организация и технология отрасли
Конспект.. организация и технология отрасли теа венте наталья..

 1. Факторы ресурсосбережения

Цивільне право України. Конспект лекцій
Конспект лекцій.. зміст цивільне право як одна з галузей права України цивільне законодавство України..

 1. Акты гражданского состояния
 2. Понятие Украины как государства - субъекта гражданского права
 3. Понятие и виды права общей собственности
 4. Понятие и виды права общей собственности
 5. Понятие и виды смежных прав и их объекты
 6. Охрана прав исполнителей
 7. Субъекты права промышленной собственности и их правовое положение
 8. Система
 9. Понятие
 10. Виды обязательств
 11. Основания возникновения обязательств
 12. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах
 13. Понятие и принципы исполнения обязательств
 14. Предмет и способ исполнения обязательств
 15. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с участием третьих лиц
 16. Место и время исполнения обязательств
 17. Просрочка исполнения должником и кредитором и их правовые последствия
 18. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
 19. Понятие задатка
 20. Понятие поручительства
 21. Понятие гарантии
 22. Понятие банковской гарантии
 23. Понятие удержания как способа обеспечения исполнения
 24. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности
 25. Понятие и виды договоров
 26. Порядок заключения договора
 27. Изменение и расторжение договора
 28. Понятие и характеристика договора купли-продажи
 29. Понятие, характеристика и виды договора поставки
 30. Договор энергоснабжения и газоснабжения
 31. Договор дарения
 32. Договор аренды
 33. Договор аренды земли
 34. Обязанности ссудодателя
 35. Обязанности ссудополучателя
 36. Договор подряда
 37. Ответственность сторон
 38. Договор бытового заказа
 39. Договоры на проведение НИР и ОКР
 40. Понятие, характеристика и виды договоров по предоставлению услуг
 41. Понятие, характеристика и виды договора хранения
 42. Виды договоров хранения
 43. Страховое правоотношение и его элементы
 44. Договор страхования
 45. Формы и виды страхования
 46. Понятие, характеристика и значение договора поручения
 47. Права и обязанности сторон по договору поручения
 48. Прекращение договора поручения
 49. Договор комиссии
 50. Договор займа
 51. Договор банковского счета
 52. Договор банковского вклада и его виды
 53. Договор факторинга
 54. Лицензионный договор и его виды
 55. Договор о передаче ноу-хау
 56. Договор о совместной деятельности
 57. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения
 58. Обязательства, возникающие вследствие спасания государственного или коллективного имущества
 59. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
 60. Ответвенность организаций за вред. причиненный по вине ее работников
 61. Ответственность за вред причиненный незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
 62. Ответственность за вред причиненный незаконными действиями органов дознания. предварительного следствия, прокуратуры и суда
 63. Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами
 64. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности
 65. Ответственность за вред причиненный при необходимой обороне или в состоянии крайней необходимости
 66. Возмещение (компенсация)морального вреда
 67. Обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или сбережения имущества
 68. Понятие и предмет семейного права Украины
 69. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к вступлению в брак
 70. Брачный договор (контракт)
 71. Неимущественные отношения между супругами
 72. Правовой режим имущества супругов
 73. Алиментные обязанности супругов
 74. Алиментные обязанности родителей и детей
 75. Усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления
 76. Опека и попечительство

Краткий конспект по организационно-туристскому блоку
На сайте allrefs.net читайте: краткий конспект по организационно-туристскому блоку. кудрявцева е в..

 1. Первые путешественники
 2. Первые достопримечательности
 3. Первые турагентства
 4. Первые организованные экскурсии
 5. Первые предприятия размещения
 6. Путешествие
 7. Рекреация
 8. Потребители туристского продукта
 9. Международные организации
 10. Региональные организации
 11. Национальные организации
 12. Индустрия гостиничного дела, питания и развлечений
 13. Международные гостиничные цепи в России
 14. Предприятия питания
 15. Индустрия развлечений
 16. Транспортное обслуживание как элемент туристской индустрии
 17. Пешеходные туры и турпоходы
 18. История развития автомобильного транспорта
 19. Виды автомобилей
 20. Дороги
 21. Автотуризм. Особенности и перспективы
 22. Сафари
 23. Прокат автомобиля
 24. Автобусные перевозки и туры. Требования к туристическим автобусам
 25. Правила перевозок пассажиров автобусами
 26. Железные дороги России
 27. Туристические поезда
 28. Правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом
 29. Бронирование и продажа билетов туристическим фирмам
 30. Чтение железнодорожных билетов
 31. Технология обслуживания пассажиров
 32. Чартерные рейсы
 33. Билеты. Тарифы и виды билетов
 34. Бронирование и продажа билетов туристическими фирмами
 35. Копирующийся автоматически авиабилет (TAT)
 36. Морские круизы
 37. Порядок обслуживания пассажиров во время морских круизов
 38. Яхтинг
 39. Речные круизы
 40. Речные круизы в России
 41. Организация перевозок речным транспортом
 42. Организация обслуживания туристов на речном круизе
 43. Экскурсионные и прогулочные перевозки на речных судах
 44. Летающие машины
 45. Автоматические такси
 46. Струнный транспорт Юницкого (СТЮ)

Конспекты: защитные признаки банкнот банка России
Конспекты для проведения занятий по теме защитные признаки..

 1. Для проведения занятий
 2. Органолептические признаки
 3. Изготовление денежных знаков Банка России
 4. Изготовление бумаги
 5. Свойства бумаги
 6. Защитная нить
 7. Водяной знак
 8. Защитные волокна
 9. Кинеграммы и голограммы
 10. Полиграфическая защита
 11. Способы печати изображений на банкнотах и их отличительные признаки
 12. Физико-химическая защита
 13. Виды химических веществ, применяемых в банкнотном производстве
 14. Банкноты образца 1997 г. выпусков 2004 года и 2010 года
 15. Защитные признаки бумаги банкнот Банка России образца 1997 года
 16. Способы печати изображений на банкнотах Банка России
 17. Основные элементы защиты банкнот Банка России
 18. Лицевая сторона Оборотная сторона
 19. Защитные волокна
 20. Лицевая сторона Оборотная сторона
 21. Машиночитаемые защитные признаки
 22. Микротекст (число 5000)
 23. Микротекст (число 5000)
 24. Эффект изменения изображения на защитной нити
 25. Лицевая сторона Оборотная сторона
 26. Машиночитаемые защитные признаки
 27. Микротекст
 28. Микротекст
 29. Лицевая сторона Оборотная сторона
 30. Комбинированный водяной знак
 31. Микротекст позитивный (повторяющееся число 500)
 32. Эффект изменения изображения на защитной нити
 33. Скрытый многоцветный образ при воздействии УФ света
 34. Лицевая сторона Оборотная сторона
 35. Машиночитаемые защитные признаки
 36. Оптически переменная магнитная краска (OVMI) с эффектом перемещения яркой блестящей горизонтальной полосы
 37. Тонкие рельефные штрихи
 38. Материалы
 39. Сведения о материалах монет Банка России образца 1997 года

Конспект лекцій з курсу облік в банках
Двнз приазовський державний технічний університет.. кафедра облік та аудит.. конспект лекцій з курсу..

 1. Реформа обліку і звітності в Україні
 2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
 3. Приклад.
 4. Приклад.
 5. Приклад.
 6. Приклад.
 7. Приклад.
 8. Усього активів 305 , Усього пасивів 305
 9. Усього пасивів 2500
 10. Вправа 6.
 11. Мета вивчення
 12. Мета вивчення
 13. Дебет Кредит
 14. Приклад
 15. План рахунків і принципи його побудови
 16. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
 17. Параметри і форми аналітичного обліку
 18. Характеристика та коди контрагентів
 19. Контрагенти (клієнти) банку
 20. Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
 21. Банківська документація
 22. Вправи для самостійної роботи
 23. Мета вивчення
 24. Розглянемо це на прикладах
 25. Розглянемо це на прикладах
 26. Розглянемо ці випадки на прикладах
 27. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
 28. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
 29. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
 30. Облік міжбанківських розрахунків
 31. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
 32. Вправи для самостійної роботи
 33. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
 34. Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
 35. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
 36. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
 37. Дорученнями
 38. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
 39. Облік операцій при розрахунках акредитивами
 40. Безспірне стягнення коштів
 41. Контрольні запитання
 42. Вправи для самостійної роботи
 43. Організація обліку кредитних операцій
 44. Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин
 45. Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції
 46. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
 47. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів
 48. Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку
 49. Облік операцій кредитного характеру
 50. Облік фінансового лізингу
 51. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
 52. Контрольні запитання
 53. Вправи для самостійної роботи
 54. Організація касової роботи
 55. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
 56. Облік операцій видаткових кас
 57. Інкасація грошової виручки
 58. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
 59. Ревізія цінностей
 60. Синтетичний облік касових операцій
 61. Вправи для самостійної роботи
 62. Організація касового виконання Державного бюджету України
 63. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
 64. Касове виконання місцевих бюджетів
 65. Вправи для самостійної роботи
 66. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
 67. Облік депозитних операцій
 68. Облік довірчих операцій
 69. Мета вивчення
 70. Сутність валютних операцій
 71. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
 72. Неторговельні операції з валютними цінностями
 73. Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками
 74. Існують також спеціальні акредитиви
 75. Існують також спеціальні акредитиви
 76. Інші валютні операції
 77. Контрольні запитання
 78. Вправи для самостійної роботи
 79. Документальне забезпечення обліку
 80. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
 81. Облік зношення основних засобів
 82. Облік зношення основних засобів
 83. Облік оперативного лізингу
 84. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
 85. Облік нематеріальних активів
 86. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
 87. Контрольні запитання
 88. Вправи для самостійної роботи
 89. Вправи для самостійної роботи
 90. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
 91. Облік доходів і витрат банку
 92. Облік фінансового результату і розподілу прибутку
 93. Вправи для самостійної роботи
 94. Види податків, які сплачують комерційні банки
 95. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
 96. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
 97. Облік місцевих податків і зборів
 98. Фінансові санкції та їх облік
 99. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
 100. Контрольні запитання
 101. Вправи для самостійної роботи
 102. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
 103. За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність
 104. Основна фінансова звітність
 105. Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати
 106. Допоміжна фінансова звітність
 107. Звітність про депозитну діяльність банку
 108. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
 109. Внутрішній аудит касових операцій
 110. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
 111. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
 112. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
 113. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
 114. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
 115. Внутрішній аудит оподаткування банку
 116. Контрольні запитання
 117. Список літератури

Теорія документно-інформаційних потоків
Теорія документно інформаційних потоків конспект лекцій для спеціальності..

 1. Вступ. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення
 2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функції. Структурування документних потоків та масивів
 3. Методологічні засади вивчення теорії документних потоків
 4. Етапи еволюції документно-інформаційних потоків та масивів
 5. Документні потоки та масиви як результат документогенезу
 6. Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання
 7. Загальні та специфічні закономірності функціонування документних потоків та масивів. Закономірності їх росту
 8. Старіння та актуалізація документів у документних потоках та масивах
 9. Фрагментарність і дублювання документованої інформації

Конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів
Криворізький коледж.. національного авіаційного університету.. конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів..

 1. Радиоприемник супергетеродинного типа
 2. Сигналы и помехи при радиоприеме
 3. Алгоритм проектирования структурной схемы РПУ
 4. План лекции
 5. Алгоритм поиска отказавшего каскада в супергетеродинном радиоприемнике
 6. Входные цепи (ВЦ)
 7. Усилители сигнальной частоты (УСЧ)
 8. Усилители промежуточной частоты (УПЧ)
 9. Радиоканал с многократным преобразованием частоты
 10. Ручные регуляторы усиления - РРУ
 11. Характеристика радиоприемника
 12. Характеристика радиоприемника
 13. Характеристика аналогового приемника панорамной РЛС
 14. Расчет основных показателей радиоприемника ИС
 15. Причини внедрения цифровой обработки сигналов в технику радиоприема
 16. Цифровой радиоприем
 17. Формирование сигналов
 18. Методы и технологии обработки сигналов
 19. Обработка аналоговых и цифровых сигналов
 20. Стереофоническое вещание
 21. Назначение и структурные схемы
 22. Структура телевизионного приемника
 23. Принципы построения авиационных радиостанций
 24. Особенности построения приемников радиостанций
 25. Синтезаторы частот
 26. Приемник спутниковой радионавигационной системы
 27. Коррелятор
 28. Демодуляция навигационных сообщений спутников ГЛОНАСС

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6