Дипломные Проекты

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Дипломные Проекты

Дипломные Проекты - здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Дипломные Проекты Все работы.

пояснительная записка к дипломному проекту Газоснабжение села Петровка
Харьковская национальная академия городского хозяйства.. пояснительная записка к дипломному проекту Газоснабжение села Петровка..

 1. Исходные данные, описание проектов объектов
 2. Общие положения о расчетах потребления газа
 3. Система газоснабжения
 4. Гидравлический расчет газопроводов
 5. Газопроводы низкого давления
 6. Требования к установке газовой плиты
 7. Требования к установке отопительного оборудования
 8. Внутридомовая сеть газопровода
 9. Регулирующая и запорная арматура
 10. Подбор газовых приборов
 11. Газорегуляторный пункт ГРП
 12. Молниезащита ГРП
 13. Газоснабжение центральной котельной
 14. Защита от коррозии
 15. Выбор метода выполнения работ
 16. Подземные газопроводы
 17. Пооперационный контроль качества
 18. Определение затрат, машинного времени и продолжительности работ
 19. Проектирование строительного генерального плана
 20. Расчет електрическогоосвещения площадки проектируемого ГРП
 21. Безопасные методы выполнения земляных и монтажных работ
 22. Испытание трубопроводов перед сдачей заказчику
 23. Выбор стропирующих устройств
 24. Расчет сметной стоимости объекта газификации района
 25. Технико-экономические показатели газификации

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами
Пояснювальна записка до дипломного проекту На тему Газифікація с Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації з висвітленням технології зварювання..

 1. Вихідні дані, опис проектованих об’єктів
 2. Визначення кількості жителів
 3. Витрати газу на потреби теплопостачання
 4. Витрати газу на потреби промислових підприємств
 5. Розрахункові витрати
 6. Визначення оптимальної кількості ГРП
 7. Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску
 8. Газопроводи низького тиску
 9. Визначення витрат газу
 10. Гідравлічний розрахунок внутрішньо будинкових газопроводів
 11. Підбір обладнання газорегуляторних пунктів
 12. Технічне обслуговування
 13. Організація будівництва вуличного газопроводу
 14. Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці
 15. Визначаю час транспортної операції згідно формули
 16. Вибір матеріалів для будівництва
 17. Технологія будівництва поліетиленових газопроводів
 18. Технологія зварювання поліетиленових труб в розтруб
 19. Дані про зварювання стиків газопроводів
 20. Продувка газопроводу, випробування його на міцність та герметичність
 21. Організація обслуговування режимів зварювання
 22. Енергоресурсозбереження при експлуатації та контролю якості зварного з’єднання
 23. Технологія будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетиленових труб в розтруб
 24. Організація експлуатації систем газопостачання
 25. Енергоресурсозбереження при експлуатації газового обладнання
 26. Питання отримання біогазу
 27. Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації
 28. Складання локального кошторису
 29. Розрахунок експлуатаційних витрат
 30. Розрахунок прибутку і рентабельності
 31. Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень
 32. Загальні положення
 33. Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб
 34. Вимоги пожежної безпеки
 35. Загальні положення
 36. Охорона надр, земель та рослинних ресурсів
 37. Екологічні проблеми регіону
 38. Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи
Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін.. робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів..

 1. Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
 2. Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
 3. В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
 4. Норми часу на обробку
 5. Річна трудомісткість
 6. Запас деталей
 7. Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
 8. Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
 9. Обґрунтування заготовок для одержання деталей
 10. Визначення припусків на механічну обробку
 11. Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
 12. Технічне нормування операцій технологічного процесу
 13. Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
 14. Річний обсяг часу за видами робіт
 15. Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
 16. Розрахунок потрібної кількості устаткування
 17. Оцінка ефективності технологічних заходів
 18. При роботі на автоматичних лініях
 19. Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
 20. Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
 21. Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
 22. Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
 23. Перелік устаткування
 24. Специфікація устаткування
 25. Режими роботи верстата

Проектирование интернет-магазина для предприятия розничной торговли
Приведенные в работе расчеты показали, что осуществленная разработка Интернет-магазина является экономически эффективной и оправданной. Содержание Введение 1 Анализ бизнес-технологий современной электронной.. С помощью web-сайта фирмы решают такие задачи, как представление компании в сети Интернет, расширение потенциальной..

Наклонный ленточный конвейер
Конвейер стационарный.Может работать в следующих климатических условиях: при температуре окружающей среды не выше +40 С и не ниже –40.. Загрузочное устройство представляет собой лоток и предназначено для.. Разгрузка конвейера осуществляется с концевого барабана. Приводная станция представляет собой раму приводной станции с..

Аутсорсинг вспомогательного производства как способ повышения эффективности работы предприятия
В соответствии с поставленной целью в дипломной работе ставятся и решаются следующие задачи исследования: - Провести анализ применения аутсорсинга.. СОДЕРЖАНИЕ Введение…. 1. Аутсорсинг – высокая технология менеджмента… 1.. Идея привлечения ресурсов специализированной фирмы для решения стоящих перед организацией задач и механизм ее..

Дипломный проект (Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия)
В дипломном проекте отражены вопросы по технологии монтажа, эксплуатации, технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. В состав.. Дипломный проект Тема: Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК.. Порядок допуска к обслуживанию котла…. 3. Приём и сдача смены. Режимная карта котла… 4. Подготовка котла к розжигу… 5..

Электроснабжение железнодорожного предприятия (применение аутсорсинга в электроснабжении нетяговых потребителей)
И В. Платонова 2007 Пример задания на дипломный проект МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего.. Тема проекта “Электроснабжение железнодорожного предприятия Объект.. В результате работы определены характер и мощности нагрузок локомотивного депо «Отрожка», выполнен электрический..

финансово-экономический анализ деятельности автобусного парка
Целью дипломного проекта явилось проведение финансового анализа деятельности предприятия городского пассажирского транспорта на примере Пушкинского.. На основании полученных результатов анализа сделан вывод о необходимости.. Цель этого анализа - получение информации о его финансовом положении, платежеспособности и доходности.

Разработать лабораторный стенд для испытания устройств защиты судовых генераторов
В разделе “ экономическое обоснование проекта” рассчитана стоимость стенда, обоснована целесообразность использования данного стенда в учебном.. The electrical basic circuit of the stand was developed on the basis of the.. As the design of the stand on a basis of the most convenient usage by devices was developed at realization of tests..

Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
Экономический анализ реконструкции контрольного пункта автосцепки.Разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. СОДЕРЖАНИЕ Введение 1.. При поточном методе ремонта вагонных депо достигается высокая степень.. При совершенствовании технологии ремонта пассажирских ЦМВ в депо Ростов СКЖД особое внимание следует уделить вопросам..

Отчёт о преддипломной практике
В 1984 году переименовано в Н-ское предприятие технического транспорта и специальной техники.В 1999 году переименовано в Управление технологического.. Основные задачи: доставка обслуживающего персонала к месту работы, перевозка.. Являясь многопрофильным транспортным предприятием, включает в свой состав следующие структурные единицы - транспортные..

Анализ безопасности дорожного движения Ванинского района Хабаровского края
В проекте дана характеристика интенсивности автомобилей, возникновения ДТП, оценка пропускной способности, проведена оценка безопасности движения.. Проведены исследования экологической обстановки на участке. Для принятых технических решений определена стоимость обустройства дороги и указан срок окупаемости проекта.

Разработка технико-экономических мероприятий по снижению затрат на прокладку электросетей ООО "Предприятие электрических сетей"
Ключевые слова энергосистема, линия электропередач, опоры, кабели, анализ, контроль, эффект.Объект исследования - предприятие ООО ПЭС . Целью.. Прикладное исследование - методами анализа первичной документации бухгалтерии.. Она является основой развития производственных сил в любом государстве.

Проектування електричної частини КЕС-1500
Визначена кошторисна вартість будівництва КЭС і розглянуті питання охорони праці. Як спецпитання розглянув захист силових трансформаторів. РЕФЕРАТ.. Определена сметная стоимость строительства КЭС и рассмотрены вопросы охраны.. В качестве специального вопроса рассмотрена защита силовых трансформаторов.

Когенераційні установки для роботи з низькокалорійними газами (біогаз)
Как видно при раздельном производстве электроэнергии - на электростанциях из 100 единиц топлива, можно получить около 40 электроэнергии - на.. Сейчас существует множество фирм - производителей когенерационных установок.. В КУ с паровой турбиной конденсат подаётся в экономайзер, где происходит первичный подогрев воды. Подогретая вода..

Стабилизатор напряжения
Консультант по организационноЭкономической части Шафарж Ирина Степановна Дата выдачи задания 26.04.04 Дата выполнения проекта 04.04 Содержание.. С помощью радиоэлектроники осуществляются программа завоевания человеком.. Темпы внедрения радиоэлектроники во все отрасли науки и техники растут неудержимо.

Согласующее устройство для измерения четырехполюсных радиоэлементов
В нашем случае ядром комплекса является широко распространенный персональный компьютер класса IBM-PC. Алгоритм измерения реализует разработанный.. Использование в качестве ядра комплекса персонального компьютера совместимого.. Реализация п.п.3.2-3.4 не представляет принципиальных затруднений, но требует существенных затрат материальных и..

Приёмник радиолокационной станции диапазона 800 МГц
Кратко рассмотрим принципы её работы. Радиолокацией называется обнаружение объектов и определение их пространственных координат и параметров.. Разрабатываемый приёмник является частью совмещённой активной РЛС.. Часть собственной излучаемой РЛС энергии, которая рассеивается нежелательными целями (как, например дождь, снег..

Организация сети передачи голоса по IP протоколу на базе распределённой локальной вычислительной сети АГУ
Конфигурирование сетевого оборудования.Создание схемы IP сети для передачи голоса. 4. Функции, реализуемые системой: • обеспечение передачи голоса.. Обследование предметной области и подготовка 1-й главы дипломного проекта.. Пояснительная записка представлена на 92 страницах и включает 7 таблиц и 30 схем и изображений. Было использовано 28..

Устройство территории севооборотов совхоза «Многопольный» красногорского района Алтайского края
Написание введения и 1-ой главы (1-ая редакция). Написание 2-ой главы (1-ая редакция). Отчет (1-ая проверка) на кафедре о проделанной работе. Написание 3-ей главы (1-ая редакция). Написание 4-ой и 5-ой главы (1-ая.. Завершение написания дипломного проекта.

Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку
Технічне та програмне забезпечення, необхідне для організації доступу до банківських рахунків. Вдосконалити роботу існуючого локального комплексу.. Забезпечити стабільну роботу клієнтів з системою.Захистити від.. В даному дипломному проекті розглянуто комплекс засобів для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку. Приведено..

Анализ хозяйственной деятельности
Прогрессирующая инфляция, рост цен, снижение величины спроса, недостаток квалифицированного персонала и многое другое. Перед организацией встает.. Анализ хозяйственной деятельности является важнейшей функцией управления.Он.. В настоящее время известны два подхода к решению поставленной задачи экстенсивный и интенсивный. Естественно, что..

Разработка процессорного модуля аппарата искусственной вентиляции лёгких
Нужно провести расчет экономической целесообразности производства аппарата ИВЛ, а также рассмотреть вопросы охраны труда . 1. Физиологические.. Для переноса веществ на сравнительно большие расстояния служат процессы.. Диффузионный транспорт служит для переноса газов лишь на короткие расстояния.

Разработка блока управления тюнером спутникового телевидения
В разделе охрана труда и окружающей среды проведена разработка мероприятий по уменьшению ОВПФ при техпроцессе сборки. Введение. Спутниковое.. К преимуществам СТВ относятся также возможность использования сигнала.. Использование микроэлектронных средств в изделиях производственного и культурно-бытового назначения не только приводит..

Краски лета Вышивка крестом
Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей.Именно к таким ценностям и относит он нестареющее, никогда не.. Народная эстетика наиболее древняя, она - первооснова и один из главных.. Основным источником народной эстетики служила красота русской земли, которая воспитывала в людях поэтическое..

Организация рынка
Чем выше степень организации рынка, тем важнее роль клиринговых систем для его участника.Процесс клиринга важен тем, что он обеспечивает не толь-.. Контрактные обязательства заключаются с клиринговой палатой, а не друг с.. Развитие биржевой деятельности в России требует создания клиринговых учреждений. Такой опыт уже есть ,в частности, на..

Реконструкция абонентского ввода жилого здания г. Нефтеюганска
В основной проектной главе решаются основные задачи, связанные с расчётом горячего водоснабжения (определение расходов теплоты, гидравлического.. Графическая часть представлена девятью листами на формате А1, на которых.. Системы теплоснабжения с различными устройствами и назначениями элементов классифицируют по признакам: источнику..

Электроснабжение автомобильного завода
Введение Темой данного проекта является проектирование системы электроснабжения автомобильного завода.Ускорение научно-технического процесса диктует.. По этому при проектировании уделено большое внимание вопросам надёжности.. В проекте произведён расчёт токов короткого замыкания и выбор комплектующей аппаратуры, вопросы по релейной защите, а..

Товарная стратегия
В разделе «Теоретическая часть» дается понятие «экономической стратегии фирмы» и ее основных составляющих, а также изложена методика разработки.. В разделе «Разработка стратегии повышения конкурентного статуса предприятия».. В разделе «Обоснование экономической эффективности» рассчитывается экономический эффект от предлагаемых в дипломном..

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" за 1997 год
Проведен экономический анализ финансового состояния ОАО за 1997 год. Исследована эффективность действующей системы оплаты труда работников АО.. Мирошниченко В.А. Лит. Лист Провер. Манеров Г.Н. Н.контр.Манеров Г.Н. Утв.. Пока этого не наблюдается.

Hазработка системы регулирования, контроля и регистрации потребления энергоносителей печью скоростного нагрева
При этом приводы печи (электрои гидроприводы) работают в регулируемых режимах, не обеспечивая слежения за ходом прогрева валка. Кроме указанных.. Следующий аспект проблемы, рассматриваемый в данном дипломном проекте.. Технологический процесс ДТО направлен на снижение энергозатрат при нагреве валка до температуры закалки за счет..

Методичка по дипломному проектированию
Дипломный проект рассматривает комплексную инженерно-техническую проблему, связанную с решением конструкторских задач в направлении улучшения.. Тема дипломного проекта выбирается студентом совместно с руководителем до.. Закрепление темы за студентом утверждается приказом ректора и дальнейшему изменению не подлежит. До начала работы..

Электрификация цеха переработки молока в ЗАО "Шушенский молочно-консервный комбинат"
УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой Кунгс Я.А. К.т.н профессор 30 ноября 2002 г. ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ СТУДЕНТА Мартыненко Оксаны Сергеевны 1. Тема.. Распылительная сушилка молока, сушильная установка, расчет, электропривода.. Объектом изучения является распылительная сушилка молока.

Освещение
Пользователь утомляется из-за эффекта мелькания, неустойчивости и нечёткости изображения, необходимости частой адаптации глаз к освещенности.. Наличие химических факторов в основном обусловлено широким применением.. Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и т.п.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне..

Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г. Калининград
Разобрана тема предпродажной подготовки.Обоснованы следующие вопросы - какие организации должны и уже занимаются распространением техники в рамках.. Это приводит подчас не только к косметическому ремонту сложившейся ситуации.. Интегрируя свою экономику с общепринятыми мировыми нормами зарубежных стран, приходится одновременно сопоставлять..

Модуль измерения отношения сигнал/шум
Данный модуль является необходимым при настройке параметров любого звена (участка) тракта изображения аппаратно-студийного комплекса телевизионного.. Источниками разработки является техническая документация ПО “Оркан” на модуль.. С о + 25 + 10 + 40 + 1 Относительная влажность % ( при t= C о ) 60 ( 20 ) 80 ( 25 ) Атмосферное давление, кПа 106,7..

Управление проектом выхода ОАО «Копейский машиностроительный завод» на рынки стран юго-восточной Азии
Глава 1 Анализ деятельности предприятия. Глава 2. Разработка проекта продвижения продукции предприятия на зарубежные рынки. Глава 3 Управление.. Финансово - экономическая оценка результатов проектных изменений. 7.. Целью данной работы является диагностика и анализ ОАО Копейский машиностроительный завод, его готовности к проведению..

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
Цель исследования изучение норм устава муниципального образования на примере Устава Ядринского района Чувашской Республики в их системной.. На основе существующей нормативно-правовой базы разработаны предложения по.. Реальная демократияэто власть народа, осуществляемая посредством народа и в интересах народа.

1.1. Институт президентства в зарубежных странах
В данной работе рассмотрены исторические этапы становления и развития института президентства в Чувашской Республике.Подробно охарактеризованы.. Представлены особенности взаимодействия Президента Чувашской Республики с.. Соответственно этой цели задачами исследования являются - проследить генезис института президентства в мире - выявить..

Управление составом и структурой издержек
Е.В. Ковалева И.К. Терентьева Н.В. Кудинова 17 Ростов-на-Дону 2003 СОДЕРЖАНИЕ С. ВВЕДЕНИЕ 1. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 1.. Человек и общество, даже если его рассматривать в планетарном масштабе.. Ограничены физические и интеллектуальные способности, ограничено время, которое можно уделить тому или иному занятию..

Особенности исследования и изложения некоторых тем дипломных проектов
Нормативные документы, регулирующие финансовый учет на предприятии. Практика отражения показателей финансового учета в документах - бухгалтерском.. Особенности начисления амортизации по основным фондам, МБП в бюджетных.. Выяснение применяемых подходов к управлению активами предприятия в процессе финансово-хозяйственной деятельности..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3