рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прикінцеві положення

Прикінцеві положення - раздел Демография, Закон України Про Всеукраїнський перепис населення 1. Цей Закон Набирає Чинності З Дня Його Опублікування. 2. Кабінету ...

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цього Закону;

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади прийнятих нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

 

м. Київ, 19 жовтня 2000 року N 2058-III

 

, admin@nau.kiev.ua

 

 

    Демографічна ситуація в Україні у січні-лютому 2011 року (iз "Доповіді "Про соціально-економічне становище України за січень-березень 2011 року" )
Чисельність наявного населення в Україні на 1 березня 2011р. становила 45745,2 тис. осіб. Упродовж січня-лютого 2011р. чисельність населення зменшилася на 33,3 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,5 особи. Зменшення чисельності населення країни відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 36,4 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 3,1 тис. осіб. Порівняно з січнем-лютим 2010р. обсяг природного скорочення зменшився на 6,2 тис. осіб, або з 5,7 до 4,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Природне скорочення населення спостерігалося у 24 регіонах країни, і тільки в м.Києві, Рівненській та Закарпатській областях зареєстровано природний приріст населення (відповідно 579, 308 і 269 осіб). Природний рух населення у січні-лютому 2011р. характеризувався зростанням народжуваності та скороченням смертності. Залишається сут-тєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 69 народжених дітей.
  Усього, тис. Січень- лютий 2011р. у % до січня - лютого 2010р. На 1000 осіб 1
січень - лютий 2011р. січень - лютий 2010р. січень - лютий 2011р. січень - лютий 2010р.
Кількість народжених живими 80,0 79,0 101,3 10,8 10,7
крім того, кількість мертвонароджених 4662 5152 90,5 5,83 6,53
Кількість померлих 116,4 121,6 95,7 15,7 16,4
у т.ч. дітей віком до 1 року 7252 7302 99,3 8,74 8,64
Природне скорочення населення 36,4 42,6 85,4 4,9 5,7
Кількість шлюбів 33,7 30,7 109,7 4,6 4,1
Кількість розлучень 10,05 20,2 х 1,45 2,7

1Тут і далі по тексту показники наводяться в розрахунку за рік, розраховано на наявне населення.
2Осіб (одиниць)
3 На 1000 народжених живими та мертвими
4 На 1000 живонароджених
5 Інформація щодо кількості розлучень наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" від 1 липня 2010р. № 2398-VI).


Серед регіонів України спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 8,5 народжених на 1000 наявного населення у Чернігівській області до 15,4‰ у Рівненській, про що свідчать дані, наведені в таблиці.


Кількість народжених на 1000 осіб1, ‰ Регіони з відповідними показниками народжуваності  
 
10,8 Україна  
До 9,8 Чернігівська, Луганська, Сумська, Донецька, Полтавська, Харківська, Черкаська  
9,8-10,7 Запорізька, Тернопільська, Миколаївська, Херсонська, Севастополь (міськрада)  
10,8-11,7 Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Хмельницька, Львівська, Житомирська, м.Київ, Київська, Автономна Республіка Крим  
11,8-12,7 Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька  
Понад 12,7 Волинська, Закарпатська, Рівненська  

Рівень смертності зменшився з 16,4 померлих на 1000 наявного населення у січні-лютому 2010р. до 15,7 - у січні-лютому 2011р. Найвищий рівень смертності зафіксовано в Чернігівській області (19,7‰), найнижчий - у м.Києві (10,0‰).

Кількість померлих на 1000 осіб1, ‰ Регіони з відповідними показниками смертності  
 
15,7 Україна  
До 14,8 м.Київ, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька  
14,8-15,7 Волинська, Автономна Республіка Крим, Тернопільська, Одеська, Севастополь (міськрада), Харківська  
15,8-16,7 Херсонська, Київська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Дніпропетровська  
16,8-17,7 Житомирська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Луганська  
Понад 17,7 Донецька, Кіровоградська, Чернігівська  У січні-лютому 2011р. було зареєстровано 466 випадків мертвонароджень, що на 49 менше порівняно з відповідним періодом минулого року, та дещо зменшилася кількість дітей, померлих у віці до 1 року.

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби нервової системи; хвороби органів дихання, що ілюструє наведена нижче діаграма. Залишається значною частка немовлят, причина смерті яких медичними працівниками не була встановлена, - 4,8%.

Структура причин смерті дітей віком до 1 року у січні-лютому 2011 року
(у % до загальної кількості)

Серед причин смерті населення України у січні-лютому 2011р., як і в січні-лютому 2010р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге - новоутворення, третє - зовнішні причини смерті.

  Осіб У% до підсумку На 100 тис. осіб1
січень-лютий 2011р. січень-лютий 2010р. січень-лютий 2011р. січень-лютий 2010р. січень-лютий 2011р. січень-лютий 2010р.
Усього померлих 100,0 100,0 1573,0 1637,6
у т.ч. від хвороб системи кровообігу 68,0 68,0 1070,1 1114,1
новоутворень 12,0 11,3 189,3 185,2
зовнішніх причин смерті 5,9 5,8 92,1 95,2
із них від транспортних нещасних випадків 0,5 0,5 8,3 8,2
випадкових утоплень та занурень у воду 0,1 0,1 1,9 1,0
випадкових отруєнь та дії алкоголю 0,7 0,7 11,3 10,9
навмисних самоушкоджень 1,0 0,9 15,2 14,8
наслідків нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження 0,4 0,4 5,6 6,5
хвороб органів травлення 3,7 3,8 58,0 62,9
хвороб органів дихання 2,8 3,0 44,5 49,3

У січні-лютому 2011р. в Україні міграційний приріст населення збільшився порівняно з січнем-лютим 2010р. на 0,2 тис. осіб. Міграційний приріст зафіксовано в 17 регіонах, у 10 регіонах - міграційне скорочення.

  Усього, тис. січень-лютий 2011р. у % до січень-лютий 2010р На 1000 осіб1
січень-лютий 2011р. січень-лютий 2010р січень-лютий 2011р січень-лютий 2010р
Усі потоки міграції
число прибулих 84,8 73,3 115,6 114,6 98,8
число вибулих 81,7 70,4 116,1 110,5 94,9
міграційний приріст (скорочення) 3,1 2,9 105,1 4,1 3,9
Внутрішня міграція
число прибулих 79,9 68,5 116,6 108,0 92,3
число вибулих 79,9 68,5 116,6 108,0 92,3
міграційний приріст (скорочення) х х х х х
Зовнішня міграція
число прибулих 4,9 4,8 101,4 6,6 6,5
число вибулих 1,8 1,9 95,9 2,5 2,6
міграційний приріст (скорочення) 3,1 2,9 105,1 4,1 3,9Більше половини прибулих в Україну зареєстрували своє місце про-живання у 5 регіонах: м.Києві, Одеській області, Автономній Республіці Крим, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Серед прибулих в Україну впродовж січня-лютого 2011р. іммігранти з країн СНД становили 77,7%, з інших країн - 22,3%. Серед вибулих з України 47,5% виїхали до країн СНД і 52,5% - до інших країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Закон України Про Всеукраїнський перепис населення

Відомості Верховної Ради України ВВР N ст.. Цей Закон визначає правові економічні та організаційні основи підготовки і.. Розділ I..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прикінцеві положення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують

Стаття 7. Основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення
Основними методологічно-організаційними принципами проведення Перепису населення є: регулярність і періодичність Перепису населення, що забезпечує послідовність і зіставлення отримуваних р

Стаття 9. Тимчасовий переписний персонал
Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів залучається тимчасовий переписний персонал - громадяни України, які досягли 18 років, із числа працюючого та непрацюючо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги