рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Міждисциплінарна інтеграція

Міждисциплінарна інтеграція - раздел Демография, Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності № Дисципліни Знати ...

Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни: 1. Пропедевтика дитячих хвороб. 2.Педіатрія; дитячі хвороби.   1. Особливості розвитку дитини, фізіологію і патологію дитячого організму. 2.Основні групи чинників, що впливають на формування рівнів смертності дітей усіх вікових груп. 1.Розрахувати показники рівнів та структури смертності немовлят, пері-, нео-, постнеонатальної та смертності дітей різних вікових груп. 2. Визначати причини смертності немовлят за кожним конкретним випадком.
2. Наступні дисципліни: 1. Неонатологія. 2. Акушерство-гінекологія. 3. Генетика. 4.Сімейна медицина.   1. Провідні причини смертності немовлят в Україні. 2. Основні обставини та фактори, що впливають на формування рівня смертності немовлят. 3.Правила заповнення основної облікової та звітної документації. 1.Розраховувати показники смертності немовлят та перинатальної смертності. 2. Заповнювати основні облікові документи. 3. Аналізувати та оцінювати отримані дані. 4. Проводити експертну оцінку смертності немовлят.
3. Внутрішньопредметна інтеграція 1. Показники гро- мадського здоро- в’я населення. 2. Захворюваність 3. Демографічні показники. 4. Фізичний розвиток. 5. Сімейна медицина. 1. Прямі, непрямі, ключові показники здоров’я дитячого населення. 2.Загальні та спеціальні показники смертності немовлят. 3. Типи смертності немовлят: А, В, С 1.Обчислювати та аналізувати показники смертності немовлят. 2.Розробляти заходи щодо поліпшення роботи дитячих лікарень.  

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності

Цілі розвитку особистості.. сформувати у студентів соціально медичне розуміння смертності немовлят та.. показники смертності немовлят спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Міждисциплінарна інтеграція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методична розробка № _10_ для студентів _4_ курсу _медичного_ ф-ту
ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) с

Зміст теми заняття
Смертність немовлят – один із вікових показників смертності. Він характеризує частоту смерті дітей на першому році життя. Смертність немовлят виділяють із проблеми смертності внаслідок її

Спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим періодам від 22 тижнів вагітності до 1 року
· Смертність немовлят – від народженя до 1 року (від 0 до 1 року). · Антенатальна смертність – від 22 тижнів вагітності до пологів.

Структура смертності немовлят
  Місце Причини смерті Показник в % Перше Стани, що виникли в перинатальному періоді

Типи смертності немовлят
Тип А на першому місяці життя помирає 50% і більше від загального числа дітей, померлих на 1-му році. Тип В на першому місяці помирає від 30 до 49

План та організаційна структура заняття
№ Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навча льні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали

Матеріали методичного забезпечення заняття
VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 4. Порядок реєстрації смертності немовлят. 5. Методика ви

О с н о в н а
1. 1. Під ред.Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров‘я, - Тернопіль, “Укрмедкнига” 2000р., с.123-133. 2. В.З.Кучеренко (под. ред.) – Организация и

Д о д а т к о в а
1. Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 2. Яковлева Л.В. и соавторы Основы организации здравоохранения и с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги