Теоретична частина

 

Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект.

Для створення документації на основі моделі процесів можна скористатися вбудованими засобами BPwin.

Звіти на основі вбудованих шаблонів можна створити, вибравши з меню Tools/Reports необхідний тип шаблону. Всього в наявності 7 типів шаблонів звітів (рис. 34):

 
 

 


Рис. 34. Меню шаблонів вбудованих звітів

 

1.Model Report.Цей звіт включає інформацію про контекст моделі – ім'я моделі, точку зору, сферу, мету, ім'я автора, дату створення й ін.

2.Diagram Report.Звіт по конкретній діаграмі. Включає список об'єктів: робіт, стрілок, сховищ даних, зовнішніх посилань і т. ін.

3.Diagram Object Report.Якнайповніший звіт по моделі. Може включати повний список об'єктів моделі: робіт, стрілок з вказівкою їх типа, властивості, котрі визначаються користувачем й ін.

4.Activity Cost Report.Звіт про результати функціонально-вартісного аналізу.

5.Arrow Report.Звіт по стрілках. Може містити інформацію з словника стрілок, інформацію про роботу-джерело, роботу-мету стрілки і інформацію про розгалуження і злиття стрілок.

6.DataUsage Report.Звіт про результати зв'язування моделі процесів і моделі даних.

7.Model Consistency Report.Звіт, що містить список синтаксичних помилок моделі.

Синтаксичні помилки IDEF0 з погляду BPwin розділяються на 3 типи:

по-перше, це помилки, які BPwin виявити не в змозі. Наприклад, синтаксис IDEF0 вимагає, щоб ім'я роботи було виражено іменним поєднанням з віддієслівним іменником в головній ролі ("Виготовлення виробу", "Обслуговування клієнта", "Виписка рахунку" й ін.), а ім'я стрілки також повинно бути виражено таким поєднанням. BPwin не дозволяє аналізувати синтаксис природної мови (англійської чи російської) і зміст імен об'єктів і тому ігнорує помилки цього типу. Виявлення таких помилок – ручна робота, яка лягає на плечі аналітиків і повинна контролюватися керівником проекту.

помилки другого типа в BPwin просто не припускаються. Наприклад, кожна грань роботи призначена для певного типа стрілок. BPwin просто не дозволить створити на діаграмі IDEF0 внутрішню стрілку, що виходить з лівої грані роботи і входить в праву грань.

третій тип помилок BPwin дозволяє допустити, але детектує їх. Повний їх список можна одержати в звіті Model Consistency Report. Список помилок може містити, наприклад, роботи і стрілки без найменувань, (unnamed arrow, unnamed activity), незв'язані стрілки (unconnected border arrow), недозволені стрілки (unresolved (squaretunneled) arrow connections) і т. д.