рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Опис призначення інструментів моделі IDEF0

Опис призначення інструментів моделі IDEF0 - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання Інструмент Найменування П...

Інструмент Найменування Призначення
Pointer Tool Використовується для зміни положення вже існуючих об’єктів, зміни розмірів, або внесення даних у них
Activity Box Tool Блок відображає дію (процес, роботу) в діаграмі
Precedence Arrow Tool Інструмент використовується для зображення стрілки
Squiggle Tool Інструмент використовується для створення „блискавки”, котра зв’язує стрілку з її ім’ям
Text Tool Інструмент використовується для створення текстових коментарів на діаграмах
Diagram Dictionary Editor Інструмент використовується для відкриття діалогового вікна „Редактор словника діаграм”
Go to Parent Diagram Використовується для переходу на батьківську діаграму
Go to Child Diagram Використовується для переходу на діаграму нижнього рівня або для декомпозиції блока процесу на діаграмі

 

Аналогічним чином малюються інтерфейсні дуги управління (рис. 11) та механізму (рис. 12).

 

 

 


Рис. 10. Внесення інтерфейсної дуги „вхід”

 


Рис. 11. Внесення інтерфейсної дуги „управління”

 

 


Рис. 12. Внесення інтерфейсної дуги „механізм”

 

Інтерфейсна дуга „вихід” малюється навпаки. Підводимо інструмент до правої грані блока процесу до моменту, коли з’явиться чорний трикутник (рис. 13) та один раз натискаємо на ліву кнопку миші, після цього підводимо його до правої межі діаграми і коли з’явиться чорна бордюрна лінія, натискаємо ще один раз на ліву кнопку миші.

 


Рис. 13. Внесення інтерфейсної дуги „вихід”

 

Після внесення інтерфейсної дуги, необхідно дати їй назву. Наприклад, нам потрібні дві інтерфейсні дуги „вхід” з назвами „Замовлення, заявки” та „Банківська виписка”. Друга інтерфейсна дуга „вхід” малюється аналогічно першій. Для внесення назви необхідно два рази кликнути лівою кнопкою миші на інтерфейсній дузі, або один раз кликнути правою кнопкою миші та з контекстного меню обрати пункт Name. На закладці Name у полі Arrow Name треба внести назву інтерфейсної дуги та нажати кнопку ОК (рис. 14).

 

Рис. 14. Внесення назви інтерфейсної дуги

 

Після того, як внесені всі дані по контекстній діаграмі, ми отримаємо те, що наведено на рис. 15.


Рис. 15. Контекстна діаграма моделі


Для переходу на наступний рівень, потрібно провести декомпозицію контекстної діаграми. Для цього треба виділити необхідну роботу (у нашому випадку вона одна) та вибрати інструмент Go to Child Diagram. У вікні, що відкрилося (рис. 16) треба обрати стандарт, котрий буде використовуватися на наступному рівні декомпозиції та кількість робіт на ньому.

В нашому випадку обираємо стандарт IDEF0 та кількість робіт – 5. Нажимаємо на кнопку ОК.

Після цього отримаємо діаграму декомпозиції, котра зображена на рис. 17.

 

Рис. 16. Вікно вибору типу дочірньої діаграми

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Опис призначення інструментів моделі IDEF0

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги