рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання Договори І Контракти Є Важливими Юридичними Документами, Котрі Регулюють Взає...

Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність.

Точне виконання зобов'язань за договором являється визначаючим у взаємостосунках суб'єктів господарювання. Постачальник зобов'язується виробити продукцію (товари) і поставити їх в строк покупцю, при цьому товари повинні бути належної якості і відповідати вимогам покупця, зафіксованим в договорі. Спеціалісти – менеджери відділів маркетингу і збуту повинні оперативно відстежувати інформацію про стан будь-якого з договорів.

Покупець повинен своєчасно і в повному обсязі сплатити поставлену відповідно до договору продукцію.

Для автоматизації процедур бізнесу, пов'язаних з укладенням, виконанням, обліком і аналізом договірних зобов'язань, в АІС підприємства – виробника продукції призначений модуль "Управління договорами".

Мета розробки модуля в АІС – автоматизація управління договірною діяльністю відділів маркетингу і збуту.

Типовий бізнес-процес управління договорами включає наступні роботи:

1. Від споживачів продукції надходять замовлення (заявки) на виробництво і покупку продукції.

2. На тривалий період на основі заявок складається договір, в якому містяться юридичні і розрахункові реквізити сторін; загальні умови (права, обов'язки сторін); умови відвантаження продукції і порядок оплати; специфікація продукції, що поставляється (найменування, кількість, одиниця вимірювання, ціна договірна, сума постачання за договором); № договору, термін дії, терміни відвантаження.

3. На підставі договору формується календарний план постачань продукції покупцям.

4. На підставі календарного плану постачань формується портфель замовлень виробництву на виготовлення продукції відповідно до договорів.

5. На підставі портфеля замовлень виробництву формується виробнича програма випуску продукції.

6. На підставі календарного плану постачань і виробничої програми формується графік відвантаження продукції покупцям.

7. Проводиться виготовлення продукції і передача на склад по накладній.

8. На підставі графіка відвантаження і договору формується рахунок на оплату продукції. Ця платіжна вимога є документом-підставою.

9. На підставі рахунку формується накладна на відвантаження (відпуск) продукції зі складу.

10. На підставі накладних на відвантаження і графіка відвантаження ведеться облік виконання графіка відвантаження продукції.

11. Проводиться оплата по рахунках.

12. Проводиться облік і контроль виконання договірних зобов'язань і оплати за поставлену продукцію.

Необхідна функціональність модуля (котрий повинен бути автоматизований):

автоматизоване формування і друк заявок, замовлень, договорів на постачання продукції споживачем (ключовий реквізит – № договору);

автоматизоване ведення реєстрів договорів і відповідних їм замовлень з ідентифікацією їх статусу (стану): підписаний, що виконується, виконаний, закритий;

автоматизоване планування збутової діяльності: формування плану постачань продукції споживачам, формування портфеля замовлень виробництву, формування графіка відвантаження продукції споживачам;

автоматизований облік і контроль: виконання графіка відвантаження продукції споживачам, виконання договірних зобов'язань;

автоматизований багатовимірний аналіз виконання договірних зобов'язань: по номерах договорів, по регіонах, по покупцях, по періодах, по групам продукції, по номенклатурі продукції;

автоматизований облік оплати за поставлену продукцію за договорами (повнота оплати в строк).

Інформаційна база модуля "Управління договорами" включає:

1) Довідник клієнтів, в якому накопичена інформація про реальних і потенційних клієнтів (покупцях) підприємства в процесі їх контактів, пропозицій, укладення договорів і інших взаємостосунків із спеціалістами служб маркетингу і збуту. Довідник містить наступні поля: код клієнта, повна назва компанії, ідентифікаційний код, сфера діяльності (галузь) клієнта, юридична адреса, адреса електронної пошти, телефон контактної особи, П.І.Б. контактної особи, посада контактної особи, МФО банку, номер поточного рахунку в банку, найменування банку, транспортні реквізити, що характеризують відвантаження продукції (станції відправлення і призначення), код регіону, в якому розташований клієнт, код країни;

2) Класифікатор продукції, в якому накопичена інформація про продукцію, що виробляється. Класифікатор містить наступні поля: код продукції, найменування продукції, одиниця виміру, статус (нова або продукція, що вже виробляється), сертифікат якості, штрих-код;

3) Довідник цін на продукцію формується на підставі інформації прайс-листів, містить наступні поля: код продукції, вид ціни, ціна, знижка (%), надбавка %, одиниця виміру;

4) Довідник регіонів містить інформацію про регіони відповідно до адміністративно-територіального поділу України. Довідник містить поля: код регіону, назва регіону, коротка характеристика регіону;

5) Довідник країн світу містить наступні поля: код країни, назва країни.

До складу модуля "Управління договорами" включені наступні задачі:

0601 – "Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупцям";

0602 – "Формування календарного плану постачань (збуту) продукції покупцям на планований період";

0603 – "Формування портфеля замовлень виробництву на виготовлення продукції на планований період";

0201 – "Формування виробничої програми випуску продукції на планований період";

0604 – "Складання графіка відвантаження (відпуску) продукції покупцям на планований період";

0401 – "Облік випуску готової продукції і передачі на склад за ______";

0605 – "Складський облік готової продукції за _____";

0606 – "Контроль виконання графіка відвантаження продукції покупцям за звітний період";

0301 – "Формування платіжних вимог на оплату поставленої продукції відповідно до договорів";

0302 – "Контроль оплати покупцями рахунків за поставлену продукцію за звітний період";

0607 – "Аналіз виконання договірних зобов'язань по постачанню продукції покупцям".

Вимоги до задач приведені у додатку А.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги