рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами - раздел Высокие технологии, З курсу CASE- технології Усіх форм навчання Для Опису Процесів, Що Виконуються В Певній Послідовності, Доцільно Використо...

Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Рис. 61. Виправлений вигляд діаграми

Тому після побудови контекстної діаграми і діаграми її декомпозиції (рис. 45 – 46) в стандарті IDEF0 (не доцільно використовувати стандарт IDEF3 для контекстної діаграми і діаграми декомпозиції першого рівня, в зв’язку з тим, що тут не можливо описати інший порядок робіт і їх взаємодію, крім послідовного виконання), проведемо декомпозицію робіт (натиснувши кнопку «Go to Child Diagram» на панелі інструментів), та описавши послідовність планування випуску та обліку готової продукції. З цього рівня декомпозиції вже доцільно використовувати стандарт IDEF3, котрий дозволить описати логіку взаємодії робіт, вказати осіб, які надають матеріали для початку робіт, та яким вони передаються після їх завершення. Тому в меню вибору типу діаграми треба встановити перемикач на діаграму IDEF3, та вказати кількість робіт – 4.

На рис. 62 представлена декомпозиція блоку „Планування випуску та облік готової продукції” модулю „Управління договорами” на основі діаграми потоків робіт, що відображає взаємодію між процесами обробки інформації і об’єктів, які є частиною цих процесів. При декомпозиції блок розбивається на наступні одиниці робіт (роботи): „Формування виробничої програми випуску продукції”, „Складання графіку відвантаження продукції покупцям”, „Облік випуску готової продукції та передача на склад”, „Складський облік готової продукції”.

Найменування робіт формуються так само, як і в стандарті IDEF0.

Необхідно відмітити, що закінчення роботи „Формування виробничої програми випуску продукції” служить сигналом для початку одразу двох робіт:

1) „Складання графіку відвантаження продукції покупцям”;

2) „Облік випуску готової продукції та передача на склад”.

І тільки при умові закінчення обох цих робіт може розпочатися робота „Складський облік готової продукції”.

Для відображення логіки описаних процесів на діаграмі необхідно використати перехрестя „Асинхронне І”, суть яких полягає в тому, що у випадку розгалуження стрілок всі наступні процеси повинні розпочатися (не обов’язково одночасно), а у випадку злиття стрілок всі попередні процеси повинні бути завершені.

Для того, щоб включити це перехрестя потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку , потім натиснути на робочій області та вибрати відповідне перехрестя з меню «Select Junction Style» – в нашому випадку, це перехрестя „Асинхронного І”. Аналогічним чином додається ще одне перехрестя. Перехрестя і роботи розміщуються раціонально, щоб було мінімум перетинань стрілок; після чого можна з’єднувати роботи та перехрестя так, як показано на рис. 62.

Примітка:в стандарті IDEF3 використовуються тільки інтерфейсні дуги „вхід” та „вихід”, а інтерфейсні дуги „управління” та „механізм” – відсутні.

Окрім перехресть на діаграмі потоків робіт необхідно зобразити об’єкти посилання, що виражають певну ідею, концепцію або дані, що неможливо зв’язати зі стрілкою чи перехрестям.

Робота „Формування виробничої програми випуску продукції” повинна бути зв’язана з об’єктом посилань „Менеджер відділу збуту”, отримуючи від нього портфель замовлень та договори. В даному випадку „Портфель замовлень” характеризує інформацію про сформовані портфелі замовлень, об’єкт „Договори” – це інформація з реєстру договорів про існуючі на даний момент договори на поставку продукції.

З роботою „Облік випуску готової продукції та передача на склад” пов’язаний об’єкт посилання „Головний диспетчер ПДВ”, котрий передає для неї накладну на передачу готової продукції на склад.

Робота „Складання графіку відвантаження продукції покупцям” також пов’язана з певним об’єктом – „Менеджером відділу збуту” (план постачань) та робота „Складський облік готової продукції” – з менеджером відділу збуту, котрий отримує накладну на відвантаження продукції.

Для цього обирається кнопка „об’єкт посилання” та вказується відповідний об’єкт. Після цього вказується зв’язок у вигляді лінії без стрілок – на інтерфейсній дузі нажати на праву кнопку миші та на закладці Style обрати тип Referent.

На рис. 63 представлена декомпозиція блоку „Контроль та аналіз виконання договорів” на основі діаграми потоків робіт на такі роботи: „Контроль виконання графіку відвантаження”, „Контроль оплати рахунків за поставлену продукцію”, „Аналіз виконання договірних зобов’язань”.

 

 


Рис. 62. Декомпозиція роботи „Планування випуску та облік готової продукції” в стандарті IDEF3

Рис. 63. Декомпозиція роботи „Контроль та аналіз виконання договорів” в стандарті IDEF3


Робота „ Аналіз виконання договірних зобов’язань” розпочинається лише при умові закінчення робот „Контроль виконання графіку відвантаження” і „Контроль оплати рахунків за поставлену продукцію”, тому на цій діаграмі також доцільно використати перехрестя „Асинхронне І”.

Аналогічно попередній діаграмі, кожна робота пов’язана з певними об’єктами посиланнями:

робота „Контроль виконання графіку відвантаження” – з „Комірник складу готової продукції” (накладна на відвантаження продукції) та „Менеджером відділу збуту” (графік відвантажень);

робота „Контроль оплати рахунків за поставлену продукцію” – з „Банком” (банківські виписки) та „Бухгалтер з фінансово-розрахункових операцій” (платіжні вимоги);

робота „Аналіз виконання договірних зобов’язань” – з „Керівником планово-договірного відділу” (інформація про виконання договорних обов’язків).

Де „Накладна на відвантаження продукції” та „Графік відвантажень” представляють собою відповідно інформацію про накладі на відвантаження продукції та інформацію про графік відвантажень, сформовані в попередніх задачах; „Банківська виписка” – моделює відповідний документ що надходить з банку; „Платіжна вимога” характеризує інформацію про виписані платіжні вимоги.

При побудові діаграми проектувальник повинен сам визначити необхідну ступінь декомпозиції. Для даної лабораторної роботи рекомендується контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня виконувати в стандарті IDEF0. Наступні рівні декомпозиції – в стандарті IDEF3.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE- технології Усіх форм навчання

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Лабораторний практикум... з курсу CASE технології...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами.
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report.
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report.
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги