рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Базові поняття

Базові поняття - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання Одиниці Робіт (Unit Of Work – Uow)Або Роботи (Activi...

Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату.

Зв'язок– елемент (стрілка), що характеризує взаємостосунки робіт.

Робота-мета– робота, яка запускається після роботи-джерела.

Перехрестя– елемент діаграми, що відображає логіку взаємодії стрілок, при злитті і розгалуженні.

Об'єкт посилання (Referent)– елемент посилання, який вказує на суб'єкта, з яким відбувається взаємодія, або об'єкт, який використовується для роботи і отримується ззовні бізнес-процесу, що описується.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА|

 

Для опису бізнес-процесу за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання повинні бути визначені основні вимоги до моделі, котра реалізується, а також ступінь деталізації моделі і необхідність її конкретизації на кожному з рівнів декомпозиції.

Модель IDEF3 є однією з моделей SADT, яка реалізована в програмі BPwin. Модель IDEF3 використовується для опису технологічних процесів і логіки їх взаємозв'язку, тобто визначає характеристики робіт, послідовність і їх причинно-наслідкові зв'язки. При використанні стандарту IDEF3 у користувача-проектувальника з'являється можливість описати логіку взаємодії інформаційних потоків, сценарії дії співробітників організації з погляду проектувальника.

Точка зору на модель повинна бути задокументована. Найчастіше це точка зору людини, відповідальної за процес в цілому. Також необхідно задокументувати мету моделі – ті питання, на які покликана відповісти модель.

Робота в IDEF3 вимагає докладнішого опису, ніж робота в IDEF0, оскільки деталізує процес опису робіт до рівня операцій і логіки взаємодії між ними. Кожна робота IDEF3 повинна мати асоційований документ, який включає текстовий опис компонентів роботи: об'єктів і фактів, пов'язаних з роботою, обмежень, що накладаються на роботу, і додаткові характеристики роботи. Ця інформація заноситься в діалозі Activity Properties. Ім'я UOW повинно бути представлено віддієслівним іменником, що позначає процес дії, одиночним або у складі словосполучення. Основний вихід (результат) роботи відображається іменником, найчастіше у складі того ж словосполучення, та залежить від віддієслівного іменника, що позначає UOW.

В табл. 7 наведені основні інструменти, котрі використовуються в стандарті IDEF3 (відмінні від стандарту IDEF0).

 

Таблиця 7

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Базові поняття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги