Приклад використання ФВА для аналізу моделі

 

Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здійснюється шляхом складання переліку цих витрат по кожній роботі (операції) і визначення найменшої необхідної одиниці часу і витрат для оцінки даних робіт (операцій).

Аналіз витрат можна проводити або з самого нижнього рівня декомпозиції (Compute from decompositions) або задавати хоч на самому верхньому рівні (Override decompositions), при цьому дані з більш низьких рівнів декомпозиції будуть ігноруватися (рис. 51). При виконанні лабораторної роботи необхідно буде розраховувати витрати з найнижчого рівня декомпозиції. Для прикладу ми розрахуємо витрати тільки для декомпозиції контекстної діаграми.

 

Рис. 51. Вікно зміни типу розрахунку вартості робіт

 

Для аналізу витрат по кожній роботі заздалегідь повинна бути складена таблиця, в якій проводиться розрахунок цих витрат (табл. 6).

 

Примітка:

* основна заробітна плата визначається як добуток кількості виконавців на годинну тарифну ставку і на тривалість роботи відповідного виконавця; заробітна плата по виконавцях підсумовується;

додаткова заробітна плата може бути прийнята як 18% від фонду основної заробітної плати;

** нарахування на заробітну плату приймаються у розмірі 37,5% від фонду основної і додаткової заробітної плати;


Таблиця 6