рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклад опису задачі, що моделювалася

Приклад опису задачі, що моделювалася - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання У Процесі Аналізу Предметної Області, З Урахуванням Удосконалення Та Автомати...

У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

- вхід: замовлення, заявки; банківська виписка; накладна на передачу готової продукції до складу.

- вихід: платіжна вимога; реєстр договорів; інформація про виконання договірних обов’язків.

- управління: нормативно-правові акти договірних відносин; методика бухгалтерського обліку; методика управлінського обліку; форми типових документів.

- ресурси: менеджер відділу збуту; економіст ПЕВ; комірник складу готової продукції; головний диспетчер ПДВ; бухгалтер з фінансово-розрахунковими операціями.

Декомпозиція контекстної діаграми реалізована на виділенні наступних робіт: ведення реєстрів договорів, планування постачань, планування випуску та облік готової продукції, контроль та аналіз виконання договорів, що призводить до наступної діаграми 1-го рівня декомпозиції (рис. 46).


Рис. 45. Контекстна діаграма моделі «TO-BE»

Рис. 46. Декомпозиція контекстної діаграми


Робота 1-го рівня декомпозиції "Ведення реєстрів договорів" має такі інтерфейсні дуги:

- вхід: замовлення, заявки; інформація про виконання договірних обов’язків.

- вихід: інформація договорів та реєстр договорів.

- управління: нормативно-правові акти договірних відносин; форми типових документів.

- ресурси: менеджер відділу збуту.

Декомпозиція роботи 1-го рівня – "Ведення реєстрів договорів" представлена на рис. 47.

Робота 1-го рівня декомпозиції "Планування постачань" має такі інтерфейсні дуги:

- вхід: інформація договорів; інформація накладних на відвантаження продукції.

- вихід: інформація плану поставок; інформація портфелю замовлень; платіжна вимога.

- управління: нормативно-правові акти договірних відносин; методика бухгалтерського обліку; методика управлінського обліку.

- ресурси: менеджер відділу збуту; бухгалтер з фінансово-розрахунковими операціями.

Декомпозиція роботи 1-го рівня – "Планування постачань" представлена на рис. 48.

Робота 1-го рівня декомпозиції "Планування випуску та облік готової продукції" має такі інтерфейсні дуги:

- вхід: інформація договорів; інформація плану поставок; інформація портфелю замовлень; накладна на передачу готової продукції до складу.

- вихід: інформація графіку відвантаження; інформація накладних на відвантаження продукції.

- управління: нормативно-правові акти договірних відносин; методика бухгалтерського обліку; методика управлінського обліку.

- ресурси: менеджер відділу збуту; економіст ПЕВ; комірник складу готової продукції; головний диспетчер ПДВ.

Декомпозиція роботи 1-го рівня – "Планування випуску та облік готової продукції" представлена на рис. 49.


Рис. 47. Декомпозиція діаграми «Ведення реєстрів договорів»

Рис. 48. Декомпозиція діаграми «Планування постачань»

Рис. 49. Декомпозиція діаграми «Планування випуску та облік готової продукції»


Робота 1-го рівня декомпозиції "Контроль та аналіз виконання договорів" має такі інтерфейсні дуги:

- вхід: інформація договорів; банківська виписка; платіжна вимога; інформація накладних на відвантаження продукції; інформація графіку відвантаження.

- вихід: інформація про виконання договірних обов’язків.

- управління: нормативно-правові акти договірних відносин; методика управлінського обліку.

- ресурси: менеджер відділу збуту бухгалтер з фінансово-розрахунковими операціями.

Декомпозиція роботи 1-го рівня – "Контроль та аналіз виконання договорів" представлена на рис. 50.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклад опису задачі, що моделювалася

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги