рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Розробник Моделі Перед Тим, Щоб Перейти До Побудови Моделі «Я...

 

Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути:

– видалені у зв’язку з їх незначущістю або по іншим причинам;

– об’єднані у зв’язку з тим, що роботи є продовженням одна одної з одним й тим же виконавцем, а формування звіту по закінченню першої роботи недоцільно;

– зменшена вартість за рахунок відмови від ітераційного узгодження, зменшення часу простоїв та передачі проміжного результату від одного виконавця – іншому та ін.

Перед формуванням моделі «як повинно бути» необхідно розробити таблицю порівняння моделей, в котрій й буде вказуватися за рахунок чого модель «як є» перетворюється в модель «як повинно бути». Фрагмент цієї таблиці для модуля «Управління договорами по виробництву та постачанню готової продукції» («як є») і модуля «Управління договорами» («як повинно бути») наведено у табл. 4.

Після того, як визначено принципи зміни, розробник виконує побудову моделі «як повинно бути».

Модель TO-BE будується так саме, як і модель AS-IS (дивись лабораторну роботу № 1). Єдиною відмінністю є те, що в діалозі Model / Model Properties на закладці General (рис. 44) необхідно вказати тип моделі – TO-BE (за замовчуванням стоїть тип AS-IS).

 

 

Таблиця 4

Таблиця порівняння моделей «як є» і «як повинно бути» для модуля «Управління договорами»

ASIS TOBE Відмінності
Найменування робіт Найменування робіт
Укладання договорів Ведения реєстру договорів
Планування постачань Планування постачань  
2.1 Вибір календарного плану постачань 2.1 Формування календарних планів поставок Об’єднання робіт 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 у роботу «Формування календарних планів поставок»
2.2 Вибір інформації з реєстру договорів
2.3 Складання плану постачання продукції на плановий період по регіонах
2.4 Складання календарного плану постачань продукції покупцям за днями
Планування та облік випуску ГП Планування випуску та облік ГП Об’єднання процедур 3 та 4
3.1 Планування портфелю замовлень 2.3 Формування портфелю замовлень Перенесення у іншу процедуру
3.2 Планування виробничої програми 3.1 Формування виробничої програми випуску продукції  
3.3 Облік випуску ГП 3.3 Облік випуску ГП та передача на склад  
Складський облік ГП та її відвантаження      
4.1 Планування та облік відвантаження товару 3.2 Складання графіку відвантаження продукції покупцям  
4.2 Облік ГП на складі 3.4 Складський облік ГП  
4.3 Формування платіжних вимог 2.2 Формування платіжної вимоги Перенесення у іншу процедуру
Аналіз виконання договірних обов’язків Контроль та аналіз виконання договорів  
5.1 Аналіз відвантажень продукції 4.1 Контроль виконання графіку відвантаження  
5.2 Аналіз платежів за продукцію 4.2 Контроль оплати рахунків за поставлену продукцію  
5.3 Аналіз виконання договірних зобов’язань 4.3 Аналіз виконання договірних зобов’язань  

Рис. 44. Вікно вибору типу моделі

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги