рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання (Зліва Направо) Кнопка ...

(зліва направо)

Кнопка Призначення
Створити новий шаблон
Відкрити існуючий шаблон
Зберегти шаблон. Якщо шаблон зберігається вперше, пропонується внести ім'я шаблону
Виконати звіт
Виклик діалогу Properties
Видалення пункту звіту

 

Особливий інтерес представляє розділ Graphical. З його допомогою можна включати в звіт графічні об'єкти (секція Picture) – діаграми моделей процесів.

Для створення нової секції звіту необхідно вибрати тип об'єкту моделі і клацнути по кнопці . За умовчанням в звіт включається лише ім'я об'єкту. Для включення інших властивостей необхідно за допомогою меню Edit/Properties або відповідної кнопки на панелі інструментів викликати діалог Properties. На рис. 40 показана вкладка Property Tree, що містить ієрархічний список властивостей секції Activity, який дозволяє включити в звіт властивості роботи. Вкладка Table дозволяє змінити стиль, розмір і колір шрифту секції. Залежно від типу об'єкту, що редагується, діалог Properties може мати додаткові вкладки.

 

Рис. 40. Властивості секції Activity в діалозі Properties

 

На рис. 41 показаний вид вкладки Property Tree, що містить список властивостей секції Picture.

У розділі Туре існує 2 варіанти настройки – Current і Specify at Run Time. Опція Current означає включення в звіт поточної діаграми або відображення, що зберігається. Опція Specify at Run Time дозволяє вибрати необхідну діаграму під час проглядання звіту. Далі буде розглянутий приклад звіту BPwin, в якому вибрана опція Specify at Run Time.

 

Рис. 41. Властивості секції Picture в діалозі Properties

 

Особливий інтерес представляє можливість вибрати відображення властивостей об'єктів в секції Picture. У прикладі на рис. 41 обрані найменування і номер.

Для генерації звіту слід клацнути по кнопці (Виконати звіт). Якщо в звіт включена секція Picture і встановлена опція Specify at Run Time, виникає діалог Diagram Selection and Scaling (рис. 42), в якому можна вибрати діаграми для включення їх в звіт.

В результаті виконання звіт експортується або в текстовий файл формату RTF, або у файл формату HTML. На рис. 43 показаний результат створення звіту по моделі BPwin у форматі HTML.

У лівій частині сторінки знаходиться фрейм з переліком секцій звіту. Якщо клацнути по найменуванню діаграми в списку, в правій частині з'являється обрана діаграма. Якщо клацнути по об'єкту діаграми (у прикладі на рис. 43 – робота "Управління договорами на виробництво та постачання готової продукції"), з'являється вікно з списком параметрів об'єкту, вибраних в списку секції Picture діалогу Properties (рис. 41).

Рис. 42. Діалог Diagram Selection and Scaling

Рис. 43. Результат виконання звіту по моделі BPwin у форматі HTML

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Теоретична частина
  Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект. Для створення докум

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги