Створення звітів за допомогою Report Builder

 

Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки на панелі інструментів або з меню Tools/Report Builder. Основним достоїнством цього інструменту є можливість публікації результатів моделювання на Web-сайті.

Пункт меню Tools/Reports Builder викликає діалог Report Templates (рис. 38), який служить для створення шаблону звіту. Кнопка New служить для створення нового шаблону, кнопка Edit – для редагування того, що наявний. Список вибору Output Type дозволяє задати формат результату виконання звіту. Звіт може бути експортований в текстовий формат, RTF і HTML. Кнопка Run дозволяє виконати звіт.

 

Рис. 38. Діалог Report Templates

 

Натиснення на кнопці New або Edit викликає діалогове вікно Report Template Builder (рис. 39).

Рис. 39. Діалог Report Template Builder

 

Призначення кнопок панелі інструментів діалогу Report Template Builder приведене в табл. 3. Діалог Report Template Builder містить два списки і панель інструментів. У лівій частині діалогу міститься список можливих секцій звіту, відповідних типам об'єктів моделі, в правій – список секцій, включених в звіт.

 

Таблиця 3