Вихідні дані на об’єкт

У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно:

а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів;

б) Встановити пожежовибухонебезпечні властивості речовин, що обертаються у виробництві, використовуючи [4] та режим роботи основних апаратів [5];

в) З'ясувати, які технічні рішення забезпечують вибухобезпеку ТП виробництва. Проаналізувати системи виробничої та пожежної автоматики, що діють на об’єкті.

Для виконання завдання на КП необхідні:

- технологічна схема виробництва;

- технологічний регламент;

- ескізи або креслення основних апаратів;

- схема установки технологічної автоматики;

- план приміщення з вказівкою розміщення технологічних апаратів;

- схеми продуктопроводів;

- схеми і розрахунки пристроїв для захисту апаратів і комунікацій та ін.

Необхідно також ознайомитися з технічною та нормативною літературою для даної галузі виробництва.